WIDOKI LOKALNE

Projekt „Widok publiczny” stanowi próbę analizy potencjału i zasobów Krakowa w dziedzinie sztuki współczesnej i możliwości współpracy pomiędzy aktywnymi grupami,, środowiskami twórczymi, instytucjami i administracją miejską. Zależy nam na tym, aby przyszła formuła projektu wynikała z realnych potrzeb mieszkańców, nie tylko tych uczestniczących w kulturze, ale również ją tworzących. W ramach cyklu tematycznego pt. „Widok lokalny” organizowane będą otwarte debaty oraz warsztaty dla artystów. Podsumowaniem tej części projektu będzie przewodnik gromadzący informacje na temat instytucji, organizacji, galerii, oraz twórców i teoretyków aktywnych w Krakowie.

SPOTKANIA

Celem spotkań jest zbudowanie aktualnego obrazu Krakowa – środowiska miejskiego, w którym realizowany będzie przyszły projekt. Debaty z lokalnymi środowiskami artystycznymi i organizacjami społecznymi poświęcone będą analizie sposobów funkcjonowania oddolnych inicjatyw. Poddamy analizie różnorodne raporty dotyczące uczestnictwa w kulturze. Rozmawiać będziemy o istniejących już projektach publicznych z innych miast w Polsce. Spotkania staną się także okazją do nawiązania współpracy i poznania profilów oraz sposobów działania istniejących w mieście organizacji i grup.

WARSZTATY

Wyjazdowe 3-dniowe warsztaty dla grupy młodych twórców zainteresowanych praktykami w przestrzeni miejskiej odbędą się pod opieką artystów i kuratorów specjalizujących się w tej tematyce. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani na zasadach wolnego naboru, na podstawie deklarowanych zainteresowań i dorobku artystycznego. Podstawowym celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń oraz wspólna praca nad strategiami i sposobami realizacji sztuki współczesnej w przestrzeni miasta.

PRZEWODNIK

Przewodnik po krakowskim środowisku artystycznym w założeniu skierowany jest do polskich i międzynarodowych krytyków, kuratorów, rezydentów różnorodnych programów badawczo-artystycznych oraz wszystkich osób i organizacji zainteresowanych sztuką współczesną w Krakowie. Publikacja będzie umożliwiała zainteresowanym samodzielny kontakt z artystami, kuratorami, krytykami i organizacjami pozarządowymi, jakie działają w przestrzeni sztuki współczesnej w Krakowie.