Na spotkaniu z Agnieszką Kilian i Katarzyną Maniak porozmawiamy o tym, jak bohaterem projektu artystycznego uczynić to co ulotne, mijane mimochodem, niedostrzegane i niespektakularne; jak wymknąć się dominującej logice produkcji nastawionej na widzialność i dominującą obecność działań artystycznych w przestrzeni miasta.

„’Spoczywanie’ rozgrywa się podczas spaceru, drobnych czynności, bycia razem lub osobno, szkicowania i kilkakrotnych prób i podejść. Jest kaprysem wyjętym z przecięcia dwóch fraz: Melville’owskiego ‘Wolałbym nie’ oraz Gonczarowskiego ‘Nie wiedział, czego chciał, ale wiedział, czego nie chciał”’. Interesuje nas niespieszność, pozostawienie odłogiem, stan w którym ‘powinno się’ zamienia się na ‘mógłbym chcieć’. W dzisiejszym rygorze produkcji artystycznej i rezydencji to chwile częstokroć nieistniejące, dlatego Spoczywanie odwołuje się do dalekiego i dawnego krewnego rezydencji – Domu Pracy Twórczej. Miejsca, a może bardziej sytuacji, w których odsłania się cała ambiwalencja pracy artystycznej, potrzeby zawieszenia („wyrwania ze swego serca namiętności pracy”), ale też niepróżnującego próżnowania.” – pisze Agnieszka Kilian, kuratorka projektu dziejącego się w trzech odsłonach, latem ubiegłego roku: w opuszczonej leśnej kawiarni Pawilonu Okocimskiego, w Lackoronie i przystani jachtowej w Znamirowicach.

„Spoczywanie” było częścią programu Place Called Space, realizowanego przez fundację Imago Mundi. Więcej o projekcie: http://placecalledspace.org/events/repose-vol-1/

Agnieszka Kilian – kuratorka i prawniczka, rozwija projekty poświęcone przejawom współpracy twórczej, a także warunkom produkcji artystycznej. Ostatnio współkuratorowała program rezydencji artystycznych Place called Space, przygotowując w jego ramach m.in. projekt „(…) Behind Togetherness” (nGbK and Galeria HIT / 2014) oraz „Spoczywanie” (Kraków/Lankorona/Znamiroiwice, 2015). W polu jej zainteresowanie jest także kwestia wolności twórczej i związków prawa i sztuki. Kuratorka wystawy „Rękawiczki Jeffa Koonsa” (CSW Kronika, 2012) poświęconej zagadnieniom autorstwa i prawa autorskiego.

Katarzyna Maniak – antropolożka kultury, muzeolożka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Bada formy instytucjonalizacji kultury – ostatnio w projekcie „Słownik kultury” różnice w myśleniu o sztuce odbijające się w języku. Kuratoruje wystawy i prowadzi zajęcia z zakresu antropologii sztuki oraz teorii i praktyk wystawiania dziedzictwa kulturowego.

poniedziałek 18.04.2016
godz. 12:00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Kalendarium