WYMIARY PUBLICZNE

Pracując nad nowym formatem dla działań z obszaru sztuki współczesnej realizowanych w przestrzeni publicznej, przyglądamy się istniejącym już praktykom i przykładom realizacji.

Jak ewoluowały do aktualnego kształtu? Co wpłynęło na ich charakter? Gdzie szukać dobrych praktyk, a jakich rozwiązań raczej unikać? W jaki sposób realizacje w przestrzeni miejskiej odbierane są przez publiczność, mieszkańców, profesjonalistów świata sztuki?

Cykl spotkań w ramach projektu Widok Publiczny, który nazwaliśmy „Wymiary publiczne”, realizowany jest w formie otwartych dyskusji z udziałem publiczności oraz warsztatów dla przyszłych realizatorów nowego formatu: kuratorów, producentów, urzędników miejskich. Zapraszamy gości, którzy mogą podzielić się z nami koncepcjami i doświadczeniem w realizacji podobnych wydarzeń oraz ekspertów z pozaartystycznych obszarów jak socjologia, ruchy miejskie, partnerstwo publiczno-prywatne, które mogą okazać się inspirujące i pomocne w procesie kształtowania nowego formatu.

Na kształt cyklu wpłynęła przede wszystkim złożoność czynników, uwarunkowań i sił, które kształtują środowisko miejskie i decydują o jego lokalnej specyfice. Rozbicie interesującego nas zagadnienia na czynniki pierwsze, pozwoliło na określenie poszczególnych perspektyw i punktów wyjścia dla pracy nad nową koncepcją. Składają się na nią min. współczesne rozumienie przestrzeni publicznej i środowiska miejskiego, branding i marketing jako narzędzia do komunikowania znaczeń, idea kuratorowania lokalności, relacje sztuki współczesnej i polityki kulturalnej, istniejące realizacje i ich potencjał do przystosowania do lokalnych warunków, doświadczenie artystów czy interdyscyplinarność jako impuls dla tworzenia sieci i nowych pomysłów.

Warsztaty skupiają się na praktycznych zagadnieniach i budowaniu spójnego systemu działań: od kształtowania idei, planowania, po realizację i komunikowanie projektu. Warsztaty oprócz zdobywania wiedzy mają za zadanie stworzenie interdyscyplinarnego zespołu realizacyjnego skupiającego ekspertów z różnych dziedzin, którzy wspólnie realizować będą wypracowaną w trakcie roku koncepcję.

warsztaty: ICE
spotkania otwarte: Sala audiowizualna, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki