19 maja 2016
Przed spotkaniem z Joanną Bednarek polecamy lekturę wybranych przez nią tekstów:

„Precz z pracą! Chcemy cieszyć się życiem. Rozmowa z Judith Revel i Antonio Negrim”

http://www.praktykateoretyczna.pl/7634-2/
Revel i Negri mówią o dobru wspólnym jako wytworze pracy wielości, a także ukazują zalety stosowania tej kategorii w kontekście postulatu dochodu podstawowego, feminizmu i migracji.

Gigi Roggero, „Pieć tez o dobru wspólnym”:

http://www.praktykateoretyczna.pl/gigi-roggero-piec-tez-o-dobru-wspolnym/

Systematyczne ujęcie (post)operaistycznej koncepcji dobra wspólnego (jako zakorzenionego w żywej pracy). Przy tym zawiera kilka dyskusyjnych tez, o które można się pospierać (jak rozróżnienie na naturalne dobra wspólne i polityczne dobro wspólne).

Kalendarium