Michael Edson – pierwszy dyrektor działu do spraw Sieci i Strategii Nowych Mediów w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (największy kompleks muzealny na świecie) był w czerwcu gościem Centrum Cyfrowego w Warszawie. Podczas swojego pobytu poprowadził warsztat dla pracowników instytucji kultury oraz przeprowadził dwa wykłady w Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

W wykładzie pt. „Think big, start small, move fast” Michael Edson mówił o swoich doświadczeniach związanych z przygotowywaniem strategii dla instytucji kultury. Twierdzi, że większość tego rodzaju dokumentów jest porażką. Trzeba odmitologizować pojęcie strategii i uświadomić sobie, że mają one bardzo dużo wad; są zbyt wolne i statyczne, za bardzo skupione na samej instytucji, nie doceniając wpływu czynników zewnętrznych. Strategie nie są w stanie właściwie ocenić znaczenia kluczowych dla instytucji aktywności i są pisane dla dyrektorów i zarządu, a przede wszystkim – nie inspirują.
Edson proponuje, by uczyć się przez działanie. Myśleć dalekosiężnie, a jednocześnie stawiać małe kroki, które przybliżają nas do celu. Nie czekać „na lepszą okazję”, „bardziej sprzyjające okoliczności” etc., tylko uważnie przyjrzeć się najważniejszym, najbardziej palącym problemom instytucji i zacząć je zmieniać.

Zapis wykładu Michaela Edsona:
https://www.youtube.com/watch?v=beFXLsWMU6Q
Kalendarium