Jednym z rezultatów działań w ramach projektu Widok Publiczny w 2016 roku jest publikacja „Przewodnik. Sztuka współczesna w Krakowie” – praktyczne narzędzie – mapa osób i instytucji zajmujących się sztuką współczesną w Krakowie. Przewodnik ma na celu ułatwienie wszystkim zainteresowanym, uzyskanie informacji dotyczących osób i instytucji tworzących lokalne środowisko artystyczne.

Eksperci i miłośnicy kultury, lecz również profesjonaliści (krytycy, kuratorzy, badacze), którzy przyjeżdżają do Krakowa i chcą dowiedzieć się czegoś o sztukach wizualnych, trafiają zazwyczaj do dużych instytucji kultury. Rzadziej udaje im się dotrzeć do osób niezwiązanych z instytucjami, jak i dowiedzieć się o mniejszych inicjatywach. Nasz przewodnik jest odpowiedzią na brak platformy gromadzącej podobne informacje. Mamy również nadzieję, że publikacja pomoże mieszkańcom Krakowa w rozwijaniu własnych poszukiwań i docieraniu do osób, które mimo iż mieszkają i działają w pobliżu, często pozostają nierozpoznani i nieznani nawet we własnym mieście.

Praca nad przewodnikiem była także okazją do zdefiniowania grupy tych, która tworzy lokalne środowisko artystyczne. Pokazuje jak bardzo różnorodna jest to grupa, zajmująca się wieloma tematami, w różnorodnych mediach. Staraliśmy się zbierać informacje z wielu źródeł – jedynym kryterium była praktyka w obszarze sztuki współczesnej, bądź historii sztuki w perspektywie współczesności. W kontekście instytucji, interesowały nas wszystkie instytucjonalne formaty, szczególnie takie, które zajmują się sztukami wizualnymi, sztuką nowoczesną bądź współczesną, dlatego poza muzeami i galeriami, pojawiają się także festiwale czy jednostki naukowe.

Zapraszamy do pobrania aktywnej wersji publikacji poniżej:

WIDOK_PUBLICZNY_aktywny

Spotkanie z Marianką Dobkowską (A-I-R Laboratory, CSW)

Rezydencja artystyczna to projekt otwarty a jej przebieg zależy w takim samym stopniu od gościa, jak i gospodarza. Jej specyfiką jest praca w nowym kontekście, który pozwala przyjrzeć się własnej praktyce i wypróbować ją w innym miejscu. Specyficzna energia między rezydentem i jego nowym otoczeniem, element zaskoczenia i wpisane w rezydencję ryzyko wyznaczają ekscytujące pole wszelkiego rodzaju działań. Artystyczne podróże są szansą na eksperyment i być może jest to jedną z ich największych wartości.

W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie od 2003 roku działa międzynarodowy program rezydencji dla artystów i profesjonalistów z pola sztuki Artists-In-Residence Laboratory. W ramach A-I-R realizowane są pobyty rezydencyjne – badawcze i produkcyjne – zagranicznych twórców w Warszawie i międzynarodowe projekty oparte badaniu i poszerzaniu pola działań opartych na medium rezydencji artystycznej. A-I-R Laboratory wspiera także mobilność polskich twórców poprzez organizację zagranicznych rezydencji i projektów wymiany kulturalnej.

Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz fot. Adrian Wykrota

Spotkanie z Łukaszem Trusewiczem oraz Agnieszką Szablikowską, inicjatorami i koordynatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz

W jaki sposób oddolne inicjatywy i działania kulturalne mogą wpływać na jakość przestrzeni publicznej? Jak budować partnerstwo między różnorodnymi podmiotami, aby efektywnie wykorzystać potencjał istniejący w mieście? Czy strategia miasta w dziedzinie kultury może faktycznie stymulować rozwoju środowisk twórczych? Istniejące w Polsce inicjatywy udowadniają, że takie rozwiązania są możliwe, a efekty ich działań przynoszą ciekawe rezultaty.

W poniedziałek 30 maja zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Trusewiczem oraz Agnieszką Szablikowską, inicjatorami i koordynatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz i Fundacji Otwarta Strefa Kultury oraz twórcami i kuratorami poznańskiej Galerii Raczej zajmującej się sztuką performance.

Na spotkaniu z Agnieszką Kilian i Katarzyną Maniak porozmawiamy o tym, jak bohaterem projektu artystycznego uczynić to co ulotne, mijane mimochodem, niedostrzegane i niespektakularne; jak wymknąć się dominującej logice produkcji nastawionej na widzialność i dominującą obecność działań artystycznych w przestrzeni miasta.

„’Spoczywanie’ rozgrywa się podczas spaceru, drobnych czynności, bycia razem lub osobno, szkicowania i kilkakrotnych prób i podejść. Jest kaprysem wyjętym z przecięcia dwóch fraz: Melville’owskiego ‘Wolałbym nie’ oraz Gonczarowskiego ‘Nie wiedział, czego chciał, ale wiedział, czego nie chciał”’. Interesuje nas niespieszność, pozostawienie odłogiem, stan w którym ‘powinno się’ zamienia się na ‘mógłbym chcieć’. W dzisiejszym rygorze produkcji artystycznej i rezydencji to chwile częstokroć nieistniejące, dlatego Spoczywanie odwołuje się do dalekiego i dawnego krewnego rezydencji – Domu Pracy Twórczej. Miejsca, a może bardziej sytuacji, w których odsłania się cała ambiwalencja pracy artystycznej, potrzeby zawieszenia („wyrwania ze swego serca namiętności pracy”), ale też niepróżnującego próżnowania.” – pisze Agnieszka Kilian, kuratorka projektu dziejącego się w trzech odsłonach, latem ubiegłego roku: w opuszczonej leśnej kawiarni Pawilonu Okocimskiego, w Lackoronie i przystani jachtowej w Znamirowicach.

15 marca 2016

Dziękujemy za spotkanie i Wasze opinie!
Do zobaczenia na kolejnej debacie w ramach poniedziałkowych wymiarów lokalnych.

12596324_483671535169698_1494207548_n

12443107_483671565169695_43209953_n

Anna Nacher_fota

dr Anna Nacher – adiunkt w Katedrze Mediów Audiowizualnych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii kultury i mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne). Zajmuje się również badaniami nad dźwiękiem, związkami miasta z mediami, sztuką współczesną (zwłaszcza sztuką mediów).

„Obrazy miasta”

Pierwsza otwarta debata w ramach projektu „Widok publiczny” skupiona będzie na dwóch raportach dotyczących stanu kultury w Krakowie. Pierwszy z nich, „Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji”, pod redakcją Anny Nacher, powstał w 2012 roku w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy, zrealizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Drugi został zrealizowany w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez warszawską firmę Agrotec Polska Sp. z o.o.. Dokument „Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju” dotyczy badania sektora kultury w Krakowie w czterech następujących obszarach: działalność miejskich instytucji kultury, oferta wydarzeń kulturalnych w Krakowie, inkubatory krakowskiej kultury oraz markowe produkty krakowskiej kultury.

Porównując te raporty, których powstaniu przyświecały odmienne cele i które realizowane były przy użyciu zróżnicowanych narzędzi i metod, zastanowimy się, w jaki sposób wiedza w nich zawarta może zostać wykorzystana do pracy nad nowym formatem działań z obszaru sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej.

Jaki obraz miasta można stworzyć w oparciu o raporty o stanie kultury? W jaki sposób one powstają i co dzięki nim można powiedzieć o mieście i jego kulturze? Jaką pozycję zajmuje sztuka współczesna na tle innych dziedzin artystycznych w Krakowie?

Do góry
Kalendarium