Miasto jest nasze!”, czyli o fenomenie miejskiego aktywizmu

Niespełna dekadę temu UN DESA (Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ) ogłosił, że połowa globalnej populacji zamieszkuje w miastach, zaś gwałtowna urbanizacja ma tylko przyspieszać.

Nieprzypadkowo zatem również w Polsce przeżywamy od mniej więcej dekady swoisty boom miejskości. Jako społeczeństwo w istocie post-agrarne rekonstruujemy w chwili obecnej swoją społeczną tożsamość. Rodzi to nowe wyzwania dla wszystkich „interesariuszy” w miastach, w których żyjemy. Podmiotami tych procesów są zarówno sami mieszkańcy i ruchy społeczne, artyści i instytucje kultury, jak też władze samorządowe czy wreszcie różnorodne podmioty gospodarcze. Ich interesy oraz logiki działań, co oczywiste, nie zawsze są zbieżne.

Głównym przedmiotem wykładu będzie fenomen miejskiego aktywizmu i przywołanych tu tak zwanych „miejskich ruchów społecznych”: główne pola ich działania, organizacyjne zróżnicowanie, bogactwo aktywistycznych strategii oraz języki, jakimi się posługują. Podstawą wykładu będzie zarówno perspektywa teoretyczna, jak i wstępne opracowanie badań własnych.

Przemysław Pluciński – absolwent socjologii i ekonomii, doktor socjologii. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Zróżnicowania Społecznego IS UAM, pracował również w Zakładzie Historii Gospodarczej IH UAM. Współautor i współredaktor monografii „O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń” (2011). Autor licznych artykułów w opracowaniach zbiorowych i czasopismach („Przegląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Praktyka Teoretyczna”, „Nowa Krytyka”, „Hegel-Jahrbuch”), okazjonalnie tłumacz i publicysta. Główne zainteresowania naukowe: ruchy społeczne, teoria krytyczna społeczeństwa, socjologia miasta, nierówności społeczne, bezdroża kultury popularnej.

Do góry
Kalendarium