6 kwietnia 2016 roku w Centrum Obywatelskim odbyło się spotkanie z cyklu Aktywni Mieszkańcy, którego gośćmi były Magdalena Ziółkowska i Aleksandra Korzelska z Widoku Publicznego.

Lokalny aktywizm, sztuka współczesna – razem czy osobno.

Jaka jest tożsamość Bunkra Sztuki, jak się dogadać z artystami i czy to w ogóle możliwe? Co nasze dwa światy – lokalnego aktywizmu i sztuki współczesnej – mają ze sobą wspólnego i jaki mogą mieć z siebie pożytek.

Notatkę ze spotkania można zobaczyć na stronie cokrakow.pl

http://cokrakow.pl/2016/04/28/aktywni-mieszkancy-grupa-kwiecien-notatka/

 

Joanna Bednarek – Dobro wspólne, produkcja i czas wolny

Dobro wspólne nie mieści się w podziale na to, co publiczne i to, co prywatne. Poprzedza obie te kategorie i przecina je. Dobro wspólne jest wytworem pracy biopolitycznej, polegającej na wytwarzaniu nie tylko wartości, ale relacji międzyludzkich, podmiotowości i samego wspólnego świata (co może obejmować również relacje z bytami nie-ludzkimi). Kategoria ta ma między innymi stanowić sprzeciw wobec prób „dowartościowania” aktywności nieutowarowionej lub nisko wartościowanej (wykonywanej w czasie wolnym, jak wiele działań artystycznych, albo postrzeganej jako „praca miłości”, jak upłciowiona praca reprodukcyjna) poprzez przedstawianie ich jako użytecznych społecznie i pośrednio wytwarzających wartość – takie podejście, obecne również w retoryce instytucji publicznych, utrwala tylko hegemonię kapitalistycznej definicji tego, co wartościowe.

Jak działa otwarta instytucja kultury?

Z czym może kojarzyć się otwarta instytucja kultury? To na pewno miejsce, do którego można przyjść, przede wszystkim nie będąc bezpośrednio zaproszonym, i mieć pewność, że zostanie się w niej miło przyjętym. Ktoś być może przywita nas w holu instytucji, zaprosi na odbywające się właśnie warsztaty, albo opowie o trwającej wystawie. Poda ulotkę o kolejnych projektach, albo po prostu uśmiechnie się i na pytanie o przewijak dla dziecka, toaletę, albo księgarnię – z chęcią wskaże drogę.

Otwarta instytucja to także miejsce, do którego mogą przyjść osoby posiadające różne możliwości ekonomiczne (wstęp wolny), albo takie, które uczestniczą w kulturze trochę inaczej; osoby z różnymi dysfunkcjami, rodzice z dziećmi, osoby starsze.

IMG_5475

O pracy z kontekstem, przemytnikach, historii Narracji, Nowym Porcie w Gdańsku i osobistym doświadczeniu pracy w przestrzeni publicznej opowiadała Anna Smolak, kuratorka 7 edycji Festiwalu Narracje w Gdańsku.

Anna Smolak

Anna Smolak opowie o lokalnych potencjałach, ale też marginesach widzialności stopniowo przesuwanych za pomocą uruchamianych wspólnie z artystami procesów twórczych. Wspólnie przyjrzymy się 7. edycji festiwalu „Narracje” w Gdańsku oraz zmieniającej się perspektywie od zewnętrznego obserwatora do aktywnego komentatora, wreszcie o oczekiwaniach i ich (nie)spełnianiu.

Anna Smolak ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia w zakresie dyplomacji kulturalnej w Collegium Civitas. W latach 2004–2012 była związana z krakowskim Bunkrem Sztuki. Obecnie odpowiada za kształtowanie programu galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz współpracuje z Instytutem Adama Mickiewicza przy realizacji projektów związanych z krajami Partnerstwa Wschodniego. Do jej ostatnich projektów należą: Sisley Xhafa, Głusza Myśli, BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz, 2016; 

NARRACJE to odbywający się od kilku lat w Gdańsku festiwal sztuki w przestrzeni publicznej. Specyficzna formuła festiwalu – skondensowane do dwóch dni, odbywające się głównie nocą, jesienne wydarzenie z udziałem polskich i zagranicznych artystów wizualnych – cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Trójmiasta.  Obecny kształt festiwalu jest wynikiem jego stopniowej ewolucji, od operującego medium światła spektaklu, w stronę wydarzenia zaangażowanego w kontekst lokalny, podejmującego aktualne, złożone problemy i zjawiska odbijające się w tkance miejskiej.

Ubiegłoroczna edycja Festiwalu odbyła się w Nowym Porcie, położonej na uboczu dzielnicy Gdańska, której pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, wyizolowanie i  brak perspektyw wpłynęły nie tylko na kondycję życia mieszkańców dzielnicy, ale też na jej obiegową złą opinię, powodując, że dzielnica mimo podjętych wysiłków rewitalizacyjnych wciąż pozostaje martwym punktem na mapie miasta.

O lokalnych potencjałach, ale też marginesach widzialności stopniowo przesuwanych za pomocą uruchamianych wspólnie z artystami procesów twórczych, o zmieniającej się perspektywie od zewnętrznego obserwatora do aktywnego komentatora, wreszcie o oczekiwaniach i ich (nie)spełnianiu opowie Anna Smolak – kuratorka ostatniej edycji Festiwalu, która pod hasłem „przemytnicy” odbyła się w Nowym Porcie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, kuratorka i współautorka projektu Labolatorium muzeum. Wspólnie z zespołem Centrum Cyfrowego zrealizowała projekt badawczy poświęcony wdrażaniu otwartości w instytucjach kultury, którego efektem jest raport „Otwartość w instytucjach kultury”, a także własny projekt badawczy „Muzeum i reprezentacje historii”, poświęcony doświadczeniu zwiedzających w wybranych polskich muzeach. Jako ekspertka odpowiadała za opiekę merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0 STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012). Wystąpiła na wielu polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych innowacjom dla kultury, w tym: MuseumNEXT (Barcelona 2012), Museum and the Idea of Historical Progress  organizowanej przez ICOM-COMCOL (Kapsztad 2012), Participatory Strategies in Documenting the Present (Berlin 2011), DISH2013: Digital Strategies for Heritage (Rotterdam 2013 i 2015), Inclusive Museum (Los Angeles, 2014), GLAM-Wiki (Haga, 2015).

Kultura dzielenia się a ekologia praktyk instytucjonalnych. W stronę otwartych instytucji kultury.

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób redukować – często niewidzialne – bariery w pełnym dostępie do zasobów kultury i efektów działań kulturalnych, aby zwiększać zasięg ich oddziaływania, otwierać się na twórcze zaangażowanie ich użytkowników i odbiorców oraz bardziej efektywnie dzielić się wiedzą. Zastanowimy się nad tym, co odróżnia pozorny dostęp od faktycznej swobody w korzystaniu z zasobów kultury oraz nad tym, w jaki sposób przekłada się to na polityki instytucjonalne, kształtując zrównoważony model działania instytucji kultury oraz wspierając budowanie opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku relacji z odbiorcami.

Przemek Pluciński

 

Pierwszy wykład z cyklu „Wymiary publiczne” odbył się w sobotę 12 marca 2016 w sali audiowizualnej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Nasz gość – Przemysław Pluciński, doktor socjologii, autor wielu tekstów poświęconych miejskiemu aktywizmowi, opowiadał o zróżnicowanym charakterze działających w Polsce ruchów obywatelskich i ogromnym potencjale zmiany, które one ze sobą niosą.

Dr Przemysław Pluciński zaproponował nam kilka różnych perspektyw spojrzenia na fenomen ruchów miejskich:

Do góry
Kalendarium