Dr Przemysław Pluciński zaproponował nam kilka różnych perspektyw spojrzenia na fenomen ruchów miejskich:

7 marca 2016

Każdy gość zapraszany przez zespół „Widoku publicznego” proszony jest o zestaw lektur, które koncentrują się wokół tematu poruszanego w ramach wykładu.

Do góry
Kalendarium