Jednym z rezultatów działań w ramach projektu Widok Publiczny w 2016 roku jest publikacja „Przewodnik. Sztuka współczesna w Krakowie” – praktyczne narzędzie – mapa osób i instytucji zajmujących się sztuką współczesną w Krakowie. Przewodnik ma na celu ułatwienie wszystkim zainteresowanym, uzyskanie informacji dotyczących osób i instytucji tworzących lokalne środowisko artystyczne.

Eksperci i miłośnicy kultury, lecz również profesjonaliści (krytycy, kuratorzy, badacze), którzy przyjeżdżają do Krakowa i chcą dowiedzieć się czegoś o sztukach wizualnych, trafiają zazwyczaj do dużych instytucji kultury. Rzadziej udaje im się dotrzeć do osób niezwiązanych z instytucjami, jak i dowiedzieć się o mniejszych inicjatywach. Nasz przewodnik jest odpowiedzią na brak platformy gromadzącej podobne informacje. Mamy również nadzieję, że publikacja pomoże mieszkańcom Krakowa w rozwijaniu własnych poszukiwań i docieraniu do osób, które mimo iż mieszkają i działają w pobliżu, często pozostają nierozpoznani i nieznani nawet we własnym mieście.

Praca nad przewodnikiem była także okazją do zdefiniowania grupy tych, która tworzy lokalne środowisko artystyczne. Pokazuje jak bardzo różnorodna jest to grupa, zajmująca się wieloma tematami, w różnorodnych mediach. Staraliśmy się zbierać informacje z wielu źródeł – jedynym kryterium była praktyka w obszarze sztuki współczesnej, bądź historii sztuki w perspektywie współczesności. W kontekście instytucji, interesowały nas wszystkie instytucjonalne formaty, szczególnie takie, które zajmują się sztukami wizualnymi, sztuką nowoczesną bądź współczesną, dlatego poza muzeami i galeriami, pojawiają się także festiwale czy jednostki naukowe.

Zapraszamy do pobrania aktywnej wersji publikacji poniżej:

WIDOK_PUBLICZNY_aktywny

Michael Edson – pierwszy dyrektor działu do spraw Sieci i Strategii Nowych Mediów w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (największy kompleks muzealny na świecie) był w czerwcu gościem Centrum Cyfrowego w Warszawie. Podczas swojego pobytu poprowadził warsztat dla pracowników instytucji kultury oraz przeprowadził dwa wykłady w Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

W wykładzie pt. „Think big, start small, move fast” Michael Edson mówił o swoich doświadczeniach związanych z przygotowywaniem strategii dla instytucji kultury. Twierdzi, że większość tego rodzaju dokumentów jest porażką. Trzeba odmitologizować pojęcie strategii i uświadomić sobie, że mają one bardzo dużo wad; są zbyt wolne i statyczne, za bardzo skupione na samej instytucji, nie doceniając wpływu czynników zewnętrznych. Strategie nie są w stanie właściwie ocenić znaczenia kluczowych dla instytucji aktywności i są pisane dla dyrektorów i zarządu, a przede wszystkim – nie inspirują.
Edson proponuje, by uczyć się przez działanie. Myśleć dalekosiężnie, a jednocześnie stawiać małe kroki, które przybliżają nas do celu. Nie czekać „na lepszą okazję”, „bardziej sprzyjające okoliczności” etc., tylko uważnie przyjrzeć się najważniejszym, najbardziej palącym problemom instytucji i zacząć je zmieniać.

Zapis wykładu Michaela Edsona:
https://www.youtube.com/watch?v=beFXLsWMU6Q

Jak mogłabyś zdefiniować pojęcie „dobra wspólnego”? Skąd ono się wzięło i w jaki sposób ewoluowało?

Dobro wspólne to między innymi dobra alternatywa dla dychotomii prywatne-publiczne, która pozostaje zamknięta w horyzoncie kapitalistycznym. Wydaje nam się, że dobro publiczne wymyka się logice rynku, ale tak nie jest. Anton Pannekoek, astronom, marksista i teoretyk komunizmu rad, świetnie opisuje w tekście Między własnością publiczną a wspólną (1947), na czym polega problem z dobrem publicznym. Podobnie jak dobro prywatne zakłada ono jakąś formę zapośredniczenia i podział pracy, rzekomo neutralny politycznie i merytokratyczny: zarządzaniem mają zająć się eksperci – menadżerowie fabrykami, a zawodowi politycy państwem. A to jest z istoty niedemokratyczne; zarządzać daną sferą powinni ci, którzy do niej należą – robotnicy fabryką, obywatele państwem, mieszkańcy dzielnicą. Na tej podstawie Pannekoek rozwija teorię rad robotniczych, mających demokratycznie zarządzać procesem produkcji.

Internet daje iluzję autonomii i samowystarczalności – jak pisze Edwin Bendyk. Usieciowieni indywidualiści realizują wiele swoich potrzeb za pomocą cyfrowych narzędzi i dla wielu z nich nie ma znaczenia kto stoi po drugiej stronie kabla. Google, instytucja publiczna, prywatna fundacja, jakaś inna korporacja – jeżeli sprawnie i efektywnie spełniają zapotrzebowania „klientów”, nie ma sensu pytać o to, jakie interesy nimi kierują. W sieci mieszają się interesy, bo trudno zdekodować kontekst informacji. Nie uczymy się w szkole mechanizmów za pomocą, których organizowana jest wiedza w Internecie. Nadal niewiele osób rozumie sposob działania algorytmów, nie potrafi zbudować strony internetowej, ani zarządzać prostym szablonem na jednym z dostępnych darmowych kreatorów stron. Między innymi dlatego tak łatwo jesteśmy w stanie zrezygnować z ochrony danych osobowych. Ważniejszy jest towar, który dostajemy w zamian.
19 maja 2016
Przed spotkaniem z Joanną Bednarek polecamy lekturę wybranych przez nią tekstów:

„Precz z pracą! Chcemy cieszyć się życiem. Rozmowa z Judith Revel i Antonio Negrim”

http://www.praktykateoretyczna.pl/7634-2/
Revel i Negri mówią o dobru wspólnym jako wytworze pracy wielości, a także ukazują zalety stosowania tej kategorii w kontekście postulatu dochodu podstawowego, feminizmu i migracji.

Gigi Roggero, „Pieć tez o dobru wspólnym”:

http://www.praktykateoretyczna.pl/gigi-roggero-piec-tez-o-dobru-wspolnym/

Systematyczne ujęcie (post)operaistycznej koncepcji dobra wspólnego (jako zakorzenionego w żywej pracy). Przy tym zawiera kilka dyskusyjnych tez, o które można się pospierać (jak rozróżnienie na naturalne dobra wspólne i polityczne dobro wspólne).

O “prawie do miasta”:

Prawo do miasta jest utożsamiane przez polskich aktywistów przede wszystkim (choć nie wyłącznie, niemniej są to intuicje dominujące) z “demokracją miejską”. Ta z kolei definiowana jest przez nich w kategoriach redystrybucji władzy, prawa do decydowania i współdecydowania, nacisków na przejrzystość i rozliczalność – głównie lokalnej, co niejako samozrozumiałe – władzy, oraz lokalnych elit. Jako istotne pojawiają się też kwestie kontroli nad dobrem publicznym. Warto zwrócić uwagę, że kategorią porządkującą jest tu właśnie idea “dobra publicznego”, nie zaś “mocniejsze” narracje, choćby te w duchu kontroli nad “dobrem wspólnym”. Narracje w duchu commons mają zatem charakter co najwyżej drugoplanowy.

18 kwietnia w ramach Widoku publicznego gościliśmy m.in. Katarzynę Maniak. Dostępna jest już książka będąca rezultatem współkuratorowanego przez nią projektu „Słownik kultury”.

„Zamierzeniem słownika było usłyszenie różnic, wyartykułowanie napięć, istniejących rozdźwięków i współbrzmień wśród uczestników pola kultury i sztuki.”

We fragmentach dostępny na stronie:
https://slownikkultury.wordpress.com

22 kwietnia 2016 roku w krakowskim Magistracie odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników dwóch badań na temat stanu kultury i polityki kulturalnej w Krakowie oraz skonsultowanie z przedstawicielami krakowskich instytucji kultury i mieszkańcami propozycji priorytetów do strategii rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022.

Relacja ze spotkania oraz dokument określający priorytety na stronie MIK / Badania w kulturze

Jak działa otwarta instytucja kultury?

Z czym może kojarzyć się otwarta instytucja kultury? To na pewno miejsce, do którego można przyjść, przede wszystkim nie będąc bezpośrednio zaproszonym, i mieć pewność, że zostanie się w niej miło przyjętym. Ktoś być może przywita nas w holu instytucji, zaprosi na odbywające się właśnie warsztaty, albo opowie o trwającej wystawie. Poda ulotkę o kolejnych projektach, albo po prostu uśmiechnie się i na pytanie o przewijak dla dziecka, toaletę, albo księgarnię – z chęcią wskaże drogę.

Otwarta instytucja to także miejsce, do którego mogą przyjść osoby posiadające różne możliwości ekonomiczne (wstęp wolny), albo takie, które uczestniczą w kulturze trochę inaczej; osoby z różnymi dysfunkcjami, rodzice z dziećmi, osoby starsze.

10 kwietnia 2016

Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań
Autorzy: Anna Buchner, Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka, Katarzyna Zaniewska

Do góry
Kalendarium