Spotkanie z Marianką Dobkowską (A-I-R Laboratory, CSW)

Rezydencja artystyczna to projekt otwarty a jej przebieg zależy w takim samym stopniu od gościa, jak i gospodarza. Jej specyfiką jest praca w nowym kontekście, który pozwala przyjrzeć się własnej praktyce i wypróbować ją w innym miejscu. Specyficzna energia między rezydentem i jego nowym otoczeniem, element zaskoczenia i wpisane w rezydencję ryzyko wyznaczają ekscytujące pole wszelkiego rodzaju działań. Artystyczne podróże są szansą na eksperyment i być może jest to jedną z ich największych wartości.

W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie od 2003 roku działa międzynarodowy program rezydencji dla artystów i profesjonalistów z pola sztuki Artists-In-Residence Laboratory. W ramach A-I-R realizowane są pobyty rezydencyjne – badawcze i produkcyjne – zagranicznych twórców w Warszawie i międzynarodowe projekty oparte badaniu i poszerzaniu pola działań opartych na medium rezydencji artystycznej. A-I-R Laboratory wspiera także mobilność polskich twórców poprzez organizację zagranicznych rezydencji i projektów wymiany kulturalnej.

Podczas spotkania w Bunkrze Sztuki kuratorka programu A-I-R Laboratory Marianna Dobkowska przybliży różne formaty i strategie związane z organizacją i prowadzeniem projektów rezydencyjnych, przedstawi przykłady rezydencji i projektów organizowanych w ramach A-I-R oraz podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego jak przygotować się do rezydencji i gdzie szukać informacji o możliwościach wyjazdów.

Marianna Dobkowska – historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2003 roku zajmuje się realizacją projektów i wydarzeń artystycznych a także wystaw, publikacji i badań. Wśród projektów, których była kuratorką znajdują się między innymi: Akcja PRL (2015), Katharina Marszewski Porthos: Marszewski na Marszałkowskiej (2012), Transfer. Wymiana polsku-ukraińska 2012, Jesse Aron Green The Allies (2011), „FUKT” in Warsaw (2010), Christoph Draeger The End of Remake – Tropolicalia (2009), Public Movement, 86. Rocznica zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego (2008), Sofie Thorsen, Village fig.9/The Golden Castle That Hung in the Air (2006). W latach 2008-2010 była kuratorką i menadżerką polsko-norweskiego projektu rezydencyjno-badawczo-produkcyjnego “Rooted Design For Routed Living”, kuratorką wystawy prezentującej projekt oraz redaktorką towarzyszącej publikacji. W latach 2009-2011 współprowadziła międzynarodowy projekt “Re-tooling Residencies”. W roku 2012 otrzymała Stypendium „Młoda Polska” oraz stypendium CEC ArtsLink. W 2015 roku otrzymała stypendium Backers Foundation na pobyt badawczy w Ars Initiative Tokyo. W 2015 roku zainicjowała wraz z Krzysztofem Łukomskim wieloletni projekt polsko-indonezyjski „Social Design for Social Living”, którego pierwsza prezentacja miała miejsce w ramach Międzynarodowego Biennale w Dżakarcie jesienią 2015 roku, zaś w czerwcu 2016 zostanie on zaprezentowany w ramach wystawy pod tym samym tytułem w Galerii Narodowej Indonezji w Dżakarcie.

Kalendarium