„Obrazy miasta”

Pierwsza otwarta debata w ramach projektu „Widok publiczny” skupiona będzie na dwóch raportach dotyczących stanu kultury w Krakowie. Pierwszy z nich, „Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji”, pod redakcją Anny Nacher, powstał w 2012 roku w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy, zrealizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Drugi został zrealizowany w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez warszawską firmę Agrotec Polska Sp. z o.o.. Dokument „Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju” dotyczy badania sektora kultury w Krakowie w czterech następujących obszarach: działalność miejskich instytucji kultury, oferta wydarzeń kulturalnych w Krakowie, inkubatory krakowskiej kultury oraz markowe produkty krakowskiej kultury.

Porównując te raporty, których powstaniu przyświecały odmienne cele i które realizowane były przy użyciu zróżnicowanych narzędzi i metod, zastanowimy się, w jaki sposób wiedza w nich zawarta może zostać wykorzystana do pracy nad nowym formatem działań z obszaru sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej.

Jaki obraz miasta można stworzyć w oparciu o raporty o stanie kultury? W jaki sposób one powstają i co dzięki nim można powiedzieć o mieście i jego kulturze? Jaką pozycję zajmuje sztuka współczesna na tle innych dziedzin artystycznych w Krakowie?

Miasto jest nasze!”, czyli o fenomenie miejskiego aktywizmu

Niespełna dekadę temu UN DESA (Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ) ogłosił, że połowa globalnej populacji zamieszkuje w miastach, zaś gwałtowna urbanizacja ma tylko przyspieszać.

Nieprzypadkowo zatem również w Polsce przeżywamy od mniej więcej dekady swoisty boom miejskości. Jako społeczeństwo w istocie post-agrarne rekonstruujemy w chwili obecnej swoją społeczną tożsamość. Rodzi to nowe wyzwania dla wszystkich „interesariuszy” w miastach, w których żyjemy. Podmiotami tych procesów są zarówno sami mieszkańcy i ruchy społeczne, artyści i instytucje kultury, jak też władze samorządowe czy wreszcie różnorodne podmioty gospodarcze. Ich interesy oraz logiki działań, co oczywiste, nie zawsze są zbieżne.

Głównym przedmiotem wykładu będzie fenomen miejskiego aktywizmu i przywołanych tu tak zwanych „miejskich ruchów społecznych”: główne pola ich działania, organizacyjne zróżnicowanie, bogactwo aktywistycznych strategii oraz języki, jakimi się posługują. Podstawą wykładu będzie zarówno perspektywa teoretyczna, jak i wstępne opracowanie badań własnych.

Przemysław Pluciński – absolwent socjologii i ekonomii, doktor socjologii. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Zróżnicowania Społecznego IS UAM, pracował również w Zakładzie Historii Gospodarczej IH UAM. Współautor i współredaktor monografii „O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń” (2011). Autor licznych artykułów w opracowaniach zbiorowych i czasopismach („Przegląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Praktyka Teoretyczna”, „Nowa Krytyka”, „Hegel-Jahrbuch”), okazjonalnie tłumacz i publicysta. Główne zainteresowania naukowe: ruchy społeczne, teoria krytyczna społeczeństwa, socjologia miasta, nierówności społeczne, bezdroża kultury popularnej.

Dziś chcielibyśmy oficjalnie zainaugurować projekt „Widok publiczny”. Jest to pierwsza w Polsce platforma edukacji, łącząca ze sobą artystów, kuratorów, urzędników, producentów kultury, aktywistów po to, by wspólnie wymyślić nowy format instytucjonalnego wsparcia dla praktyk artystycznych w przestrzeniach miejskich. „Widok publiczny” kuratorują Aleksandra Jach, Magdalena Kownacka i Magdalena Ziółkowska, a jego powstanie nie byłoby możliwe bez wielopoziomowego wsparcia Krakowskiego Biura Festiwalowego i Bunkra Sztuki.
Bądźcie z nami przez ten rok!

Do góry
Kalendarium