10 kwietnia 2016

Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań
Autorzy: Anna Buchner, Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka, Katarzyna Zaniewska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, kuratorka i współautorka projektu Labolatorium muzeum. Wspólnie z zespołem Centrum Cyfrowego zrealizowała projekt badawczy poświęcony wdrażaniu otwartości w instytucjach kultury, którego efektem jest raport „Otwartość w instytucjach kultury”, a także własny projekt badawczy „Muzeum i reprezentacje historii”, poświęcony doświadczeniu zwiedzających w wybranych polskich muzeach. Jako ekspertka odpowiadała za opiekę merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0 STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012). Wystąpiła na wielu polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych innowacjom dla kultury, w tym: MuseumNEXT (Barcelona 2012), Museum and the Idea of Historical Progress  organizowanej przez ICOM-COMCOL (Kapsztad 2012), Participatory Strategies in Documenting the Present (Berlin 2011), DISH2013: Digital Strategies for Heritage (Rotterdam 2013 i 2015), Inclusive Museum (Los Angeles, 2014), GLAM-Wiki (Haga, 2015).

Kultura dzielenia się a ekologia praktyk instytucjonalnych. W stronę otwartych instytucji kultury.

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób redukować – często niewidzialne – bariery w pełnym dostępie do zasobów kultury i efektów działań kulturalnych, aby zwiększać zasięg ich oddziaływania, otwierać się na twórcze zaangażowanie ich użytkowników i odbiorców oraz bardziej efektywnie dzielić się wiedzą. Zastanowimy się nad tym, co odróżnia pozorny dostęp od faktycznej swobody w korzystaniu z zasobów kultury oraz nad tym, w jaki sposób przekłada się to na polityki instytucjonalne, kształtując zrównoważony model działania instytucji kultury oraz wspierając budowanie opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku relacji z odbiorcami.

W niedzielę między 10:30 – 12:00, w ramach  wspólnego śniadania i prezentacji inicjatyw aktywnych mieszkańców, opowiemy o „Widoku publicznym”.

I Krakowskie Forum Praktyków Partycypacji
19.03 – 20.03
Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Kraków

Więcej informacji o wydarzeniu:

http://www.kfpp.org.pl

 

15 marca 2016

Dziękujemy za spotkanie i Wasze opinie!
Do zobaczenia na kolejnej debacie w ramach poniedziałkowych wymiarów lokalnych.

12596324_483671535169698_1494207548_n

12443107_483671565169695_43209953_n

Przemek Pluciński

 

Pierwszy wykład z cyklu „Wymiary publiczne” odbył się w sobotę 12 marca 2016 w sali audiowizualnej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Nasz gość – Przemysław Pluciński, doktor socjologii, autor wielu tekstów poświęconych miejskiemu aktywizmowi, opowiadał o zróżnicowanym charakterze działających w Polsce ruchów obywatelskich i ogromnym potencjale zmiany, które one ze sobą niosą.

Anna Nacher_fota

dr Anna Nacher – adiunkt w Katedrze Mediów Audiowizualnych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii kultury i mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne). Zajmuje się również badaniami nad dźwiękiem, związkami miasta z mediami, sztuką współczesną (zwłaszcza sztuką mediów).

Dr Przemysław Pluciński zaproponował nam kilka różnych perspektyw spojrzenia na fenomen ruchów miejskich:

7 marca 2016

Każdy gość zapraszany przez zespół „Widoku publicznego” proszony jest o zestaw lektur, które koncentrują się wokół tematu poruszanego w ramach wykładu.

Do góry
Kalendarium