O “prawie do miasta”:

Prawo do miasta jest utożsamiane przez polskich aktywistów przede wszystkim (choć nie wyłącznie, niemniej są to intuicje dominujące) z “demokracją miejską”. Ta z kolei definiowana jest przez nich w kategoriach redystrybucji władzy, prawa do decydowania i współdecydowania, nacisków na przejrzystość i rozliczalność – głównie lokalnej, co niejako samozrozumiałe – władzy, oraz lokalnych elit. Jako istotne pojawiają się też kwestie kontroli nad dobrem publicznym. Warto zwrócić uwagę, że kategorią porządkującą jest tu właśnie idea “dobra publicznego”, nie zaś “mocniejsze” narracje, choćby te w duchu kontroli nad “dobrem wspólnym”. Narracje w duchu commons mają zatem charakter co najwyżej drugoplanowy.

18 kwietnia w ramach Widoku publicznego gościliśmy m.in. Katarzynę Maniak. Dostępna jest już książka będąca rezultatem współkuratorowanego przez nią projektu „Słownik kultury”.

„Zamierzeniem słownika było usłyszenie różnic, wyartykułowanie napięć, istniejących rozdźwięków i współbrzmień wśród uczestników pola kultury i sztuki.”

We fragmentach dostępny na stronie:
https://slownikkultury.wordpress.com

22 kwietnia 2016 roku w krakowskim Magistracie odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników dwóch badań na temat stanu kultury i polityki kulturalnej w Krakowie oraz skonsultowanie z przedstawicielami krakowskich instytucji kultury i mieszkańcami propozycji priorytetów do strategii rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022.

Relacja ze spotkania oraz dokument określający priorytety na stronie MIK / Badania w kulturze

6 kwietnia 2016 roku w Centrum Obywatelskim odbyło się spotkanie z cyklu Aktywni Mieszkańcy, którego gośćmi były Magdalena Ziółkowska i Aleksandra Korzelska z Widoku Publicznego.

Lokalny aktywizm, sztuka współczesna – razem czy osobno.

Jaka jest tożsamość Bunkra Sztuki, jak się dogadać z artystami i czy to w ogóle możliwe? Co nasze dwa światy – lokalnego aktywizmu i sztuki współczesnej – mają ze sobą wspólnego i jaki mogą mieć z siebie pożytek.

Notatkę ze spotkania można zobaczyć na stronie cokrakow.pl

http://cokrakow.pl/2016/04/28/aktywni-mieszkancy-grupa-kwiecien-notatka/

 

Joanna Bednarek – Dobro wspólne, produkcja i czas wolny

Dobro wspólne nie mieści się w podziale na to, co publiczne i to, co prywatne. Poprzedza obie te kategorie i przecina je. Dobro wspólne jest wytworem pracy biopolitycznej, polegającej na wytwarzaniu nie tylko wartości, ale relacji międzyludzkich, podmiotowości i samego wspólnego świata (co może obejmować również relacje z bytami nie-ludzkimi). Kategoria ta ma między innymi stanowić sprzeciw wobec prób „dowartościowania” aktywności nieutowarowionej lub nisko wartościowanej (wykonywanej w czasie wolnym, jak wiele działań artystycznych, albo postrzeganej jako „praca miłości”, jak upłciowiona praca reprodukcyjna) poprzez przedstawianie ich jako użytecznych społecznie i pośrednio wytwarzających wartość – takie podejście, obecne również w retoryce instytucji publicznych, utrwala tylko hegemonię kapitalistycznej definicji tego, co wartościowe.

Jak działa otwarta instytucja kultury?

Z czym może kojarzyć się otwarta instytucja kultury? To na pewno miejsce, do którego można przyjść, przede wszystkim nie będąc bezpośrednio zaproszonym, i mieć pewność, że zostanie się w niej miło przyjętym. Ktoś być może przywita nas w holu instytucji, zaprosi na odbywające się właśnie warsztaty, albo opowie o trwającej wystawie. Poda ulotkę o kolejnych projektach, albo po prostu uśmiechnie się i na pytanie o przewijak dla dziecka, toaletę, albo księgarnię – z chęcią wskaże drogę.

Otwarta instytucja to także miejsce, do którego mogą przyjść osoby posiadające różne możliwości ekonomiczne (wstęp wolny), albo takie, które uczestniczą w kulturze trochę inaczej; osoby z różnymi dysfunkcjami, rodzice z dziećmi, osoby starsze.

IMG_5475

O pracy z kontekstem, przemytnikach, historii Narracji, Nowym Porcie w Gdańsku i osobistym doświadczeniu pracy w przestrzeni publicznej opowiadała Anna Smolak, kuratorka 7 edycji Festiwalu Narracje w Gdańsku.

Anna Smolak

Anna Smolak opowie o lokalnych potencjałach, ale też marginesach widzialności stopniowo przesuwanych za pomocą uruchamianych wspólnie z artystami procesów twórczych. Wspólnie przyjrzymy się 7. edycji festiwalu „Narracje” w Gdańsku oraz zmieniającej się perspektywie od zewnętrznego obserwatora do aktywnego komentatora, wreszcie o oczekiwaniach i ich (nie)spełnianiu.

Anna Smolak ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia w zakresie dyplomacji kulturalnej w Collegium Civitas. W latach 2004–2012 była związana z krakowskim Bunkrem Sztuki. Obecnie odpowiada za kształtowanie programu galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz współpracuje z Instytutem Adama Mickiewicza przy realizacji projektów związanych z krajami Partnerstwa Wschodniego. Do jej ostatnich projektów należą: Sisley Xhafa, Głusza Myśli, BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz, 2016; 

Na spotkaniu z Agnieszką Kilian i Katarzyną Maniak porozmawiamy o tym, jak bohaterem projektu artystycznego uczynić to co ulotne, mijane mimochodem, niedostrzegane i niespektakularne; jak wymknąć się dominującej logice produkcji nastawionej na widzialność i dominującą obecność działań artystycznych w przestrzeni miasta.

„’Spoczywanie’ rozgrywa się podczas spaceru, drobnych czynności, bycia razem lub osobno, szkicowania i kilkakrotnych prób i podejść. Jest kaprysem wyjętym z przecięcia dwóch fraz: Melville’owskiego ‘Wolałbym nie’ oraz Gonczarowskiego ‘Nie wiedział, czego chciał, ale wiedział, czego nie chciał”’. Interesuje nas niespieszność, pozostawienie odłogiem, stan w którym ‘powinno się’ zamienia się na ‘mógłbym chcieć’. W dzisiejszym rygorze produkcji artystycznej i rezydencji to chwile częstokroć nieistniejące, dlatego Spoczywanie odwołuje się do dalekiego i dawnego krewnego rezydencji – Domu Pracy Twórczej. Miejsca, a może bardziej sytuacji, w których odsłania się cała ambiwalencja pracy artystycznej, potrzeby zawieszenia („wyrwania ze swego serca namiętności pracy”), ale też niepróżnującego próżnowania.” – pisze Agnieszka Kilian, kuratorka projektu dziejącego się w trzech odsłonach, latem ubiegłego roku: w opuszczonej leśnej kawiarni Pawilonu Okocimskiego, w Lackoronie i przystani jachtowej w Znamirowicach.

NARRACJE to odbywający się od kilku lat w Gdańsku festiwal sztuki w przestrzeni publicznej. Specyficzna formuła festiwalu – skondensowane do dwóch dni, odbywające się głównie nocą, jesienne wydarzenie z udziałem polskich i zagranicznych artystów wizualnych – cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Trójmiasta.  Obecny kształt festiwalu jest wynikiem jego stopniowej ewolucji, od operującego medium światła spektaklu, w stronę wydarzenia zaangażowanego w kontekst lokalny, podejmującego aktualne, złożone problemy i zjawiska odbijające się w tkance miejskiej.

Ubiegłoroczna edycja Festiwalu odbyła się w Nowym Porcie, położonej na uboczu dzielnicy Gdańska, której pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, wyizolowanie i  brak perspektyw wpłynęły nie tylko na kondycję życia mieszkańców dzielnicy, ale też na jej obiegową złą opinię, powodując, że dzielnica mimo podjętych wysiłków rewitalizacyjnych wciąż pozostaje martwym punktem na mapie miasta.

O lokalnych potencjałach, ale też marginesach widzialności stopniowo przesuwanych za pomocą uruchamianych wspólnie z artystami procesów twórczych, o zmieniającej się perspektywie od zewnętrznego obserwatora do aktywnego komentatora, wreszcie o oczekiwaniach i ich (nie)spełnianiu opowie Anna Smolak – kuratorka ostatniej edycji Festiwalu, która pod hasłem „przemytnicy” odbyła się w Nowym Porcie.

Do góry
Kalendarium