Galerie i muzea sztuki współczesnej z definicji badają i prezentują sztukę powstającą aktualnie. Mimo iż wyścig o pierwszeństwo odkrywania nowych nazwisk i zjawisk w sztuce lekko zwolnił, chęć aktywnego budowania i uczestnictwa w życiu lokalnych scen artystycznych jest tendencją znaczącą w misjach i programach wielu instytucji. Koncepcja muzeum – laboratorium, inkubatora zjawisk i idei artystycznych, towarzyszącego artystom w procesie ich rozwoju, sięga co najmniej lat 60. XX wieku. Jednak dopiero teraz idee sprzed pół wieku osiągają dojrzałość i przechodzą z fazy eksperymentów w kierunku budowania stabilnych struktur wsparcia i długofalowych programów.

Podczas spotkania w BWA SOKÓŁ o metodach badawczych, celach i roli poszczególnych instytucji i projektów w kształtowaniu lokalnych scen artystycznych opowiedzą: Sandra Dichtl – kuratorka Festiwalu Emerging Artists from Dortmund,  Delfina Jałowik i Monika Kozioł – kuratorki wystawy Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990, MOCAK (Kraków), oraz Tatiana Kochubinska – kuratorka i kierowniczka działu badań PinchukArtCenter (Kijów), członkini komisji selekcyjnej nagrody PinchukArtCenter Prize.

Wszystkie trzy prezentowane podczas spotkania formaty i modele pracy: wystawa, festiwal i konkurs – łączy przeświadczenie o konieczności monitorowania przez instytucję młodej sceny artystycznej oraz potrzeba prezentacji artystów na początku ich rozwoju zawodowego. Wpisanie tych idei w konkretny format wydarzenia, uwzględniający politykę poszczególnych instytucji, w dużej mierze decyduje o ich charakterze oraz efektach. Czy doświadczenie i metody pracy charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć mogą przynieść rozwiązania o długofalowym charakterze? Jakie cele i ambicje artystów, kuratorów czy instytucji dyktują realizację tego rodzaju wydarzeń? W jaki sposób poszczególne koncepcje mierzą się z kategorią reprezentatywności?

Zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji Sieć, platforma a może biały sześcian – instytucje sztuki i młodzi twórcy, która odbędzie się w Bunkrze Sztuki w ramach przeglądu Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej SEJSMOGRAF

O tytułowym „czułym sejsmografie”, czyli instytucji reagującej na najnowsze zjawiska artystyczne, pisał już w połowie lat 60. Jerzy Ludwiński. Postulował, by muzea i galerie stały się „katalizatorami” zmian, nakierowanymi nie tylko na współczesność, lecz by podjęły ryzyko wychwytywania nadchodzących przemian praktyk i strategii artystycznych, rozpoznawania i nazywania nowych języków sztuki, modeli funkcjonowania czy wręcz całkowitego zatracania granic między działaniem artystycznym a życiem.

Artystyczny krwioobieg miasta tworzą jednak nie tylko publiczne instytucje wystawiennicze – muzea i galerie miejskie, ale także fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, galerie komercyjne oraz przestrzenie sztuki powoływane do życia przez samych artystów, działające nierzadko w trybie projektowym lub o efemerycznym charakterze.

W tym różnorodnym i gęstym krajobrazie szczególną rolę odgrywają tropiciele, wypatrujący śladów nowej artystycznej działalności i podążający nowymi ścieżkami w gęstwinie zmieniających się form życia twórczego. To oni – przyjmując na siebie zadania obserwatorów i mecenasów – otwierają studentom, absolwentom, młodym debiutantom przestrzeń do tworzenia i swobody wypowiedzi artystycznej.

Warto zastanowić się nad zasadami prowadzenia tej działalności poszukiwawczej i stosowanym w niej narzędziom. Po pierwsze, w jaki sposób najmłodsza twórczość znajduje tę własną przestrzeń i jak jest wspierana? Po drugie, jak działają narzędzia właściwe polityce kulturalnej – granty, stypendia, rezydencje – i czy sprawdzają się w swojej roli? Czy odpowiadają na potrzeby środowiska, czy też jawią się jedynie jako doraźne rozwiązania? I wreszcie, w jaki sposób sieci i platformy wpisujące się w infrastrukturę artystyczną miasta – instytucje, uczelnie i organizacje trzeciego sektora – mogłyby wspólnie pracować i wspierać się wzajemnie w prowadzeniu działalności ukierunkowanej na młodych twórców?

Zapraszamy na wydarzenia otwarte, które odbędą się w ramach przeglądu Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej od 17–19 czerwca 2016 w Krakowie i Nowym Sączu.

Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie we współpracy z BWA Sokół w Nowym Sączu i BWA w Tarnowie przegląd Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej to trzydniowy projekt, w którym wezmą udział artyści młodszego pokolenia identyfikujący się z regionem Małopolski oraz zaproszeni kuratorzy z Polski i zagranicy.

Wspólne spotkania „w terenie” mają być okazją do poznania twórczości, postaw i praktyk artystów. Zainspirują do wymiany doświadczeń i refleksji, ale także zachęcą do dyskusji o modelach i strategiach pracy z twórcami wkraczającymi dopiero w obieg sztuki.

Dla artystów będzie to okazja do pokazania swojej twórczości. Kuratorom stwarzamy szansę na wychwycenie tych drgań, które wprawiają dziś młodą sztukę w ruch.

Projekt wpisuje się w podejmowane przez nas do tej pory inicjatywy, mające na celu rozpoznanie specyfiki i potencjału lokalnych środowisk artystycznych oraz budowanie regionalnej i międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy instytucjami a niezależnymi kuratorami.

Część spotkań dostępna jest wyłącznie dla zaproszonych artystów i kuratorów. Wszystkich zapraszamy do udziału w dyskusjach panelowych w Krakowie i Nowym Sączu.

Jak mogłabyś zdefiniować pojęcie „dobra wspólnego”? Skąd ono się wzięło i w jaki sposób ewoluowało?

Dobro wspólne to między innymi dobra alternatywa dla dychotomii prywatne-publiczne, która pozostaje zamknięta w horyzoncie kapitalistycznym. Wydaje nam się, że dobro publiczne wymyka się logice rynku, ale tak nie jest. Anton Pannekoek, astronom, marksista i teoretyk komunizmu rad, świetnie opisuje w tekście Między własnością publiczną a wspólną (1947), na czym polega problem z dobrem publicznym. Podobnie jak dobro prywatne zakłada ono jakąś formę zapośredniczenia i podział pracy, rzekomo neutralny politycznie i merytokratyczny: zarządzaniem mają zająć się eksperci – menadżerowie fabrykami, a zawodowi politycy państwem. A to jest z istoty niedemokratyczne; zarządzać daną sferą powinni ci, którzy do niej należą – robotnicy fabryką, obywatele państwem, mieszkańcy dzielnicą. Na tej podstawie Pannekoek rozwija teorię rad robotniczych, mających demokratycznie zarządzać procesem produkcji.

Internet daje iluzję autonomii i samowystarczalności – jak pisze Edwin Bendyk. Usieciowieni indywidualiści realizują wiele swoich potrzeb za pomocą cyfrowych narzędzi i dla wielu z nich nie ma znaczenia kto stoi po drugiej stronie kabla. Google, instytucja publiczna, prywatna fundacja, jakaś inna korporacja – jeżeli sprawnie i efektywnie spełniają zapotrzebowania „klientów”, nie ma sensu pytać o to, jakie interesy nimi kierują. W sieci mieszają się interesy, bo trudno zdekodować kontekst informacji. Nie uczymy się w szkole mechanizmów za pomocą, których organizowana jest wiedza w Internecie. Nadal niewiele osób rozumie sposob działania algorytmów, nie potrafi zbudować strony internetowej, ani zarządzać prostym szablonem na jednym z dostępnych darmowych kreatorów stron. Między innymi dlatego tak łatwo jesteśmy w stanie zrezygnować z ochrony danych osobowych. Ważniejszy jest towar, który dostajemy w zamian.

Spotkanie z Marianką Dobkowską (A-I-R Laboratory, CSW)

Rezydencja artystyczna to projekt otwarty a jej przebieg zależy w takim samym stopniu od gościa, jak i gospodarza. Jej specyfiką jest praca w nowym kontekście, który pozwala przyjrzeć się własnej praktyce i wypróbować ją w innym miejscu. Specyficzna energia między rezydentem i jego nowym otoczeniem, element zaskoczenia i wpisane w rezydencję ryzyko wyznaczają ekscytujące pole wszelkiego rodzaju działań. Artystyczne podróże są szansą na eksperyment i być może jest to jedną z ich największych wartości.

W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie od 2003 roku działa międzynarodowy program rezydencji dla artystów i profesjonalistów z pola sztuki Artists-In-Residence Laboratory. W ramach A-I-R realizowane są pobyty rezydencyjne – badawcze i produkcyjne – zagranicznych twórców w Warszawie i międzynarodowe projekty oparte badaniu i poszerzaniu pola działań opartych na medium rezydencji artystycznej. A-I-R Laboratory wspiera także mobilność polskich twórców poprzez organizację zagranicznych rezydencji i projektów wymiany kulturalnej.

19 maja 2016
Przed spotkaniem z Joanną Bednarek polecamy lekturę wybranych przez nią tekstów:

„Precz z pracą! Chcemy cieszyć się życiem. Rozmowa z Judith Revel i Antonio Negrim”

http://www.praktykateoretyczna.pl/7634-2/
Revel i Negri mówią o dobru wspólnym jako wytworze pracy wielości, a także ukazują zalety stosowania tej kategorii w kontekście postulatu dochodu podstawowego, feminizmu i migracji.

Gigi Roggero, „Pieć tez o dobru wspólnym”:

http://www.praktykateoretyczna.pl/gigi-roggero-piec-tez-o-dobru-wspolnym/

Systematyczne ujęcie (post)operaistycznej koncepcji dobra wspólnego (jako zakorzenionego w żywej pracy). Przy tym zawiera kilka dyskusyjnych tez, o które można się pospierać (jak rozróżnienie na naturalne dobra wspólne i polityczne dobro wspólne).

Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz fot. Adrian Wykrota

Spotkanie z Łukaszem Trusewiczem oraz Agnieszką Szablikowską, inicjatorami i koordynatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz

W jaki sposób oddolne inicjatywy i działania kulturalne mogą wpływać na jakość przestrzeni publicznej? Jak budować partnerstwo między różnorodnymi podmiotami, aby efektywnie wykorzystać potencjał istniejący w mieście? Czy strategia miasta w dziedzinie kultury może faktycznie stymulować rozwoju środowisk twórczych? Istniejące w Polsce inicjatywy udowadniają, że takie rozwiązania są możliwe, a efekty ich działań przynoszą ciekawe rezultaty.

W poniedziałek 30 maja zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Trusewiczem oraz Agnieszką Szablikowską, inicjatorami i koordynatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz i Fundacji Otwarta Strefa Kultury oraz twórcami i kuratorami poznańskiej Galerii Raczej zajmującej się sztuką performance.

JB2 (1)

Joanna Bednarek – ur. 1982, filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” obroniła w 2011 roku. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Tłumaczyła m.in. Rosi Braidotti, Donnę Haraway i Karen Barad. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006–2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury” i „FA-arcie”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.

Do góry
Kalendarium