Organizatorzy

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe jest jedną z najbardziej aktywnych polskich instytucji życia publicznego. Powołane niegdyś, by pokazać światu Kraków jako Europejskie Miasto Kultury roku 2000, kontynuuje swoje prace, od lat wprowadzając nowe trendy w zarządzaniu wydarzeniami i programami kulturalnymi. To z inicjatywy KBF powstały takie festiwale jak obsypane wyróżnieniami Sacrum Profanum i Misteria Paschalia, a także Festiwal Muzyki Filmowej czy literacki Festiwal Conrada. Jednak KBF to więcej niż festiwale. Jego działalność obejmuje również inicjatywy na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych i turystyki kulturalnej. Krakow Film Commission, jednostka działająca w strukturze Krakowskiego Biura Festiwalowego, z powodzeniem wspiera realizacje produkcji filmowych i telewizyjnych. Dzięki głośnym ogólnopolskim akcjom promocyjnym oraz szeroko zakrojonej działalności informacyjnej i wydawniczej, Biuro zajmuje ważne miejsce w strategii promowania Krakowa w Polsce i za granicą. Aktywnie kształtując życie kulturalne Krakowa, KBF dokłada wszelkich starań, aby wydarzenia przez nie organizowane, poza rozrywką, posiadały również walory edukacyjne oraz pozytywnie wpływały na rozwój miasta jako nowoczesnego środowiska miejskiego. Owocem tej postawy są liczne działania i programy aktywizujące mieszkańców, wspierające lokalne środowiska twórcze oraz rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną mieszkańców Krakowa oraz turystów odwiedzających miasto.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Działalność Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie to wystawy, performensy, akcje artystyczne, instalacje w przestrzeni publicznej, dyskusje, warsztaty i seminaria. Instytucja jest także platforma dyskusji, wymiany międzypokoleniowych i międzynarodowych doświadczeń i praktyk. Program podnosi także kwestie funkcji i obowiązków instytucji publicznej o społecznym przeznaczeniu.