OPEN CALL

Informujemy, że Jury w składzie: Marta Podsiadło, Magdalena Ziółkowska, Magdalena Kownacka, Aleksandra Jach, Joanna Sokołowska, Rafał Jakubowicz oraz Łukasz Białkowski, wybrało, spośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń, dziewięciu uczestników, którzy w terminie od 30 czerwca do 3 lipca wezmą udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Widok Publiczny”.

Wybrani Uczestnicy:
Agnieszka Fluder
Julia Gołachowska
Paweł Marcinek
Tomek Pawłowski
Rafał Żarski
Aleksandra Nowakowska
Anna Pichura
Liliana Piskorska
Patrycja Swierż /Princ Polo
Wybranym osobom serdecznie gratulujemy.

 

Otwarty nabór na warsztaty dla artystów w ramach projektu „Widok publiczny”

Tematem warsztatów „Widok publiczny” jest sztuka współczesna w przestrzeni publicznej. Uczestnicy wezmą udział w intensywnych czterodniowych warsztatach, przygotowanych przez trójkę ekspertów.

W Polsce zainteresowanie działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej jest bardzo duże. W kolejnych miastach powoływane są do życia festiwale sztuki, a instytucje kultury próbują poszerzać swoje pole działania poza obiektami wystawienniczymi. Artyści niezależnie inicjują projekty miejskie, współpracują z grupami społecznymi oraz eksperckimi. Wszystkie te zjawiska stanowią bogaty i zróżnicowany materiał do pracy nad zagadnieniami związanymi ze sztuką w przestrzeni publicznej. Podczas warsztatów pragniemy przedyskutować znaczenia podstawowych pojęć takich jak przestrzeń publiczna, partycypacja, edukacja, otwarty dostęp, transdyscyplinarność, skuteczność sztuki oraz zastanowić się, w jaki sposób można czerpać z istniejących już wzorów aktywności artystycznej i instytucjonalnej, a także spojrzeć na nie krytycznie. W ramach warsztatów przyjrzymy się krakowskiej przestrzeni miejskiej, a szczególnie takim środowiskom czy lokalizacjom, które byłyby interesujące pod kątem sztuki współczesnej.

Prowadzący warsztaty:

Łukasz Białkowski

Rafał Jakubowicz

Joanna Sokołowska

Kto może się zgłosić?

Artyści, formalnie i nieformalnie wyedukowani, którzy w dniu zgłoszenia nie mają więcej niż 31 lat.

Kiedy i gdzie?

30.06 – 03.07.2016, Kraków

Organizator zapewnia:

 • kwotę 900 PLN brutto na pokrycie kosztów przejazdów, noclegów i wyżywienia Uczestników
 • intensywny program warsztatów pod opieką ekspertów
 • wsparcie ekspertów w trakcie pracy nad własnym projektem
 • możliwość realizacji 3 wybranych projektów powstałych w ramach Warsztatów
 • budżet realizacyjny dla wybranych projektów w wysokości do 4673 PLN brutto.

Kiedy i jak aplikować?

Termin składania zgłoszeń mija: 22 czerwca 2016, 24:00

Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: widokpubliczny@biurofestiwalowe.pl.

Co przesłać w aplikacji?

 • list motywacyjny (max. 300 słów), w którym kandydat uzasadnienia chęć uczestnictwa w warsztatach
 • portfolio przedstawiające dotychczasowe realizacje aplikującego w formacie pdf (w pliku nie większym niż 25 MB),

 • aktualne CV obejmujące dotychczasowy przebieg edukacji, przyznane nagrody, wyróżnienia i stypendia, dotychczasowe realizacje artystyczne i wystawy oraz udział w warsztatach i szkoleniach.

Pytania?

Prosimy pisać na adresy e-mail:

– Magdalena Kownacka: magda@fait.pl

– Marta Podsiadło: mpodsiadlo@biurofestiwalowe.pl

Zakres warsztatów:

Strategie pracy z publicznością w sztuce zaangażowanej społecznie

Prowadzenie: Łukasz Białkowski

Malarstwo to kolor, rzeźba to bryła i relacje przestrzenne, wideo to zarejestrowany ruch, performance to gest i transgresja ciała. A co jest materią sztuki zaangażowanej społecznie? Dla jednych to wytwarzanie relacji międzyludzkich (tak chciałby Nicolas Bourriaud), dla innych to praca z kontekstem miejsca (tak widzi to Paul Ardenne), dla jeszcze innych to konstruowanie hybrydowej formy, złożonej z ludzi, przedmiotów i otoczenia (jak przekonuje Claire Bishop). Jedni twierdzą, że nie jest możliwa bez partycypacji widzów, inni uznają, że zaangażowanie odbiorcy pozbawia go krytycznego dystansu. Jedni twierdzą, że powinna wyzwalać spontaniczną aktywność widzów, inni wskazują na konieczność istnienia wyraźnego reżysera wszelkich działań realizowanych z grupą ludzi. Jedni mówią o tym, że tego typu sztuka powinna burzyć hierarchie społeczne, inni mówią, że niezbywalnym elementem takich działań jest uprzedmiotowienie uczestników. Czym wobec tych sprzecznych opinii oraz tendencji jest w takim razie jest sztuka zaangażowana społecznie: jakie są jej granice i jakiej wyznaczniki? Warsztaty realizowane w ramach projektu Widok publiczny poświęcone zostaną pogłębieniu tych kwestii. W ich ramach omawiane zostaną różnorakie sprzeczności obecne w artystycznych działaniach zaangażowanych społecznie oraz wynikłe z nich strategie pracy z publicznością.

Łukasz Białkowski (ur. 1981) – krytyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Publikował w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. Autor książek Nieszczere pole. Szkice o sztuce i Figury na biegunach. Narracje silnego i słabego podmiotu twórczego. W latach 2010-2011 roku pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, gdzie był redaktorem naczelnym kwartalnika „MOCAK Forum”. W latach 2012-2013 był kierownikiem programowym galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Prowadzi dział sztuk wizualnych w kwartalniku „Opcje”. Członek AICA. Adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykładowca na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Mieszka w Krakowie.

Przestrzeń publiczna, dobro wspólne, wspólnota, siostrzeństwo?

Prowadzenie: Joanna Sokołowska

Czym jest przestrzeń publiczna, dobro wspólne, wspólnota, siostrzeństwo? Jak możemy uchwycić, zmaterializować, zmienić, porzucić a może zrewolucjonizować te pojęcia przy pomocy sztuki?

Jakie uwarunkowania sprawiają, że są trzeba je negocjować i wyobrażać sobie na nowo? Jak będzie wyglądała przestrzeń publiczna i dobra wspólne przyszłości? Na czym będzie opierała się jej ekonomia? Kto i na jakich zasadach będzie w niej uczestniczył?

Proponuję zakorzenić naszą wspólną pracę w lekcji feministycznej krytyki ekonomicznej opresji kobiet, niewidoczności pracy reprodukcyjnej i „prywatnej” sfery domowej. Potraktujemy je jako punkt wyjścia do zmian w myśleniu o uczestniczkach przestrzeni publicznej, podmiotach ekonomii, wspólnocie estetycznej, siostrzeństwie. W ramach warsztatów będziemy dzielić się wspólnie wybranymi źródłami, lekturami, studiami przypadku i doświadczeniami. Zainteresowane osoby proszę o zastanowienie się nad problemami zasygnalizowanymi we wstępie i przedstawienie swojej mapy myśli (materiałów audiowizualnych, tekstowych), a także wstępnych propozycji indywidualnego lub kolektywnego działania korespondującymi z postawionymi pytaniami.

Propozycje lektur:

Silvia Federici — Feminism And the Politics of the Commons, January 24th, 2011, The Commoner”

http://wealthofthecommons.org/essay/feminism-and-politics-commons

The Making of Capitalist Patriarchy: Interview with Silvia Federici by Tessa Echeverria and Andrew Sernatinger on February 24, 2014, The Northstar

http://www.thenorthstar.info/?p=11947

Permanent Reproductive Crisis: An Interview with Silvia Federici By Marina Vishmidt, 7 March 2013, Metamute, http://www.metamute.org/editorial/articles/permanent-reproductive-crisis-interview-silvia-federici

Silvia Federici, Precarious Labor: A Feminist Viewpoint, 2008, “In the Middle of a Whirlwind, Convention Protests, Movement and Movements. www.inthemiddleofawhirlwind.info”

https://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/

Mariarosa Dalla Costa, Power of Women and Subversion of Community, 1972

https://libcom.org/library/power-women-subversion-community-della-costa-selma-james

Mariarosa Dalla Costa, Capitalism and reproduction, 1995

https://libcom.org/library/capitalism-reproduction-mariarosa-dalla-costa

Evelyn Nakano Glenn, “Racial Ethnic Women’s Labor: The Intersection of Race, Gender and Class Oppression”

Review of Radical Political Economics Vol 17(3):86-108, 1985

https://caringlabor.wordpress.com/2011/02/13/evelyn-nakano-glenn-racial-ethnic-womens-labor-the-intersection-of-race-gender-and-class-oppression/

J.K. Gibson-Graham, Diverse economies: performative practices for `other worlds’,

http://www.communityeconomies.org/site/assets/media/Gibson/Diverse%20Economies%202008.pdf

J.K. Gibson-Graham and Ethan Miller, Economy as Ecological Livelihood,

http://www.communityeconomies.org/site/assets/media/Ethan_Miller/Economy-as-Ecological-Livelihood.pdf

Laura Bear, Karen Ho, Anna Tsing and Sylvia Yanagisako Gens: A Feminist Manifesto for the Study of Capitalism

http://www.culanth.org/fieldsights/652-gens-a-feminist-manifesto-for-the-study-of-capitalism

Anna Lowenhaupt Tsing – A Feminist Approach to the Anthropocene: Earth Stalked by Man

https://www.youtube.com/watch?v=ps8J6a7g_BA

Joanna Sokołowska – kuratorka związana z Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorka wystaw i publikacji badających artystyczne sposoby przepracowania transformacji ekonomicznych i ekologii przyszłych wspólnot. Ukończyła Historię Sztuki UW, była stypendystką kuratorskiego programu w Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig. Wybrane wystawy: Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists’ collective) (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2016), Wszyscy ludzie będą siostrami (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2016), Jabłko. Introdukcja. (Ciągle i ciągle od nowa) (współnie z Aleksandrą Jach, Susanne Titzt, Muzeum Sztuki w Łodzi/ Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 2015,  Niewczesne historie (wspólnie z Jarosławem Lubiakiem, 2015),  Huseyin Bahri Alptekin. Zajścia, zdarzenia,okoliczności, przypadki, sytuacje (wspólnie z Magdaleną Ziółkowską, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014),  Oczy szukają głowy do zamieszkania (wspólnie z Aleksandrą Jach, Katarzyną Słobodą, Magdaleną Ziółkowską, Muzeum Sztuki, 2011), Robotnicy opuszczają miejsca pracy (2010), Muzeum Sztuki w Łodzi, Inne miasto – inne życie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki i przestrzenie publiczne, Warszawa, 2008

WARSZTAT 1/WARSZTAT 2
Prowadzenie: Rafał Jakubowicz

Podczas warsztatów podejmiemy takie tematy jak:
-neoliberalna polityka mieszkaniowa (rasizm klasowy, czyszczenie kamienic, eksmisje na bruk, getta kontenerowe);
-uwikłanie artystów w procesy gentryfikacji (artyści jako forpoczta gentryfikacji, uwikłanie w programy rewitalizacyjne lub współpraca artystów z deweloperami);
-praktyki oporu (pikiety i blokady eksmisji);
-sztuka/wystawa jako jako narzędzie walk lokatorskich;

PROPONOWANE LEKTURY*

Książki:
-Autonomia robotnicza, red. Krzysztof Król, Poznań 2007
-Bensaïd Daniel, Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm, Warszawa 2010
-Cleaver Harry, Polityczne czytanie kapitału, Poznań 2011
-Davis Mike, Planeta slumsów, Warszawa 2009
-Drozda Jacek, Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi, Gdańak 2015
-Dunn Elizabeth, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa 2008
-Hardy Jane, Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2010
-Harvey David, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja,
Warszawa
-Kowalik Tadeusz, Polska transformacja, Warszawa 2009
-Ost David, Klęska Solidarności, Warszawa 2007
-Miejskie (trans)formacje, Toruń 2015
-Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej, pod redakcją Wernera Bonefelda, Poznań 2012
-Samorządność pracownicza, Poznań Kraków 2004
-Sinewali Veronika, Gentryfikacja. Lokatorzy w ogniu wojny socjalnej, Warszawa-Berlin-Poznań 2010
-Silver J. Beverly, Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Warszawa 2009
-Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski, Łódź 2014
-SontagSusan, Choroba jako metafora; AIDS i jego metafory, 1999
-Standing Guy, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014
-Wacquant Loïc, Więzienia nędzy, Warszawa 2009
-Urbański Jarosław, Globalizacja a konflikty lokalne, Poznań 2002
-Urbański Jarosław, Prekariat i nowa walka klas, Warszawa 2014
Artykuły:
-Bobako Monika, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek Polski po 1989 roku, Biblioteka Think Tanku Feministycznego, 2011, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0108Bobako2011.pdf [5]
-Juskowiak Piotr, Gentryfikacja jako gentryfikacja. Artystyczny sposób produkcji i restrukturyzacja miast, „Praktyka Teoretyczna”2012, http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/piotr-juskowiak-gentryfikacja-jako-gentryfikcja-artystyczny-sposob-produkcji-i-restrukturyzacja-miast/
[6]
Czasopisma:
-„Przegląd Anarchistyczny”, nr 11 wiosna-lato 2010 („Gentryfikacja. Burżuazja wraca do centrum”)
-„Przegląd Anarchistyczny”, nr 12 zima/wiosna 2011 („Zielony kapitalizm”)
*proponowane lektury nie są obowiązkowe

Rafał Jakubowicz (ur. 1974), artysta. Pracuje, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. Jest członkiem Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Organizatorzy warsztatów: Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Regulamin

REGULAMIN

udziału w Warsztatach Dla Młodych Twórców

w ramach projektu Widok Publiczny,

zwanych dalej Warsztatami.

Warsztaty dla Młodych Twórców są częścią projektu Widok Publiczny, którego celem jest próba wypracowania nowego standardu działań z obszaru sztuki współczesnej realizowanych w przestrzeni publicznej. Podstawowym założeniem projektu jest zakorzenienie przyszłych realizacji w lokalnym środowisku, stworzenie stabilnych i zrównoważonych struktur instytucjonalnych wspierających artystów oraz skutecznych narzędzi komunikowania projektów o często rozproszonym i długofalowym charakterze.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Warsztatów jest Krakowskie Biuro Festiwalowe – gminna instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, z numerem NIP: 676-17-87-436, REGON: 31210040, dalej Organizator.

II. CELE WARSZTATÓW

 1. Promocja przestrzeni miejskiej jako interesującego miejsca i kontekstu dla sztuki współczesnej.

 2. Edukacja w zakresie praktyk artystycznych w przestrzeni publicznej prowadzona przez specjalistów w tej dziedzinie.

 3. Analiza potencjalnie interesujących lokalizacji i kontekstów dla sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej Krakowa.

 4. Wspieranie rozwoju młodych twórców.

 5. Promocja ciekawych twórców najmłodszego pokolenia.

 6. Umożliwienie zaprezentowania i realizacji wypracowanych w ramach Warsztatów koncepcji w ramach projektu Widok Publiczny.

 7. Umożliwienie szerokiej publiczności kontaktu ze sztuką współczesną.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Warsztatach mogą brać udział osoby indywidualne, które najpóźniej w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego będą pełnoletnie, będą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie ukończą trzydziestego pierwszego roku życia.

 2. Uczestnicy Warsztatów zostaną wyłonieni spośród osób, które w terminie wskazanym w ust. 5 prześlą zgłoszenie, w skład którego wchodzą:

   – list motywacyjny (max. 300 słów), w którym kandydat uzasadnienia chęć uczestnictwa w warsztatach, których zakres i tematyka opisana została w treści ogłoszenia o naborze na blogu projektu Widok Publiczny pod adresem: http://widokpubliczny.pl/open-call/

   – portfolio przedstawiające dotychczasowe realizacje aplikującego w formacie pdf (w pliku nie większym niż 25 MB),

  – aktualne CV obejmujące dotychczasowy przebieg edukacji, przyznane nagrody, wyróżnienia i stypendia, dotychczasowe realizacje artystyczne i wystawy oraz udział w warsztatach i szkoleniach.

 1. Zgłoszenie do Warsztatów następuje poprzez nadesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: widokpubliczny@biurofestiwalowe.pl. Przesyłanie zgłoszenia do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 2. Kandydat przesyłając zgłoszenie zapewnia, że przesłane przez niego informacje są w całości prawdziwe, a projekty prezentowane w portfolio są wynikiem jego twórczości i nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich.

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 22 czerwca 2016 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 4. Koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia konkursowego pokrywa kandydat.

 5. Z chwilą przesłania zgłoszenia kandydaci wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych w zgłoszeniu materiałów (w całości lub we fragmentach) przez Organizatora w celach sprawozdawczych i promocyjnych dotyczących Warsztatów, Projektu Widok Publiczny i Organizatora oraz udzielają bezpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów wchodzących w skład materiałów zgłoszeniowych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w tym w szczególności na nośnikach DVD

b) publiczne wyświetlenie, odtworzenie fragmentów;

c) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) w tym za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu);

d) wykorzystanie na stronach internetowych;

e) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

f) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;

g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU I OGŁOSZENIE LISTY UCZESTNIKÓW

 1. Ocena zgłoszeń i wyłonienie uczestników Warsztatów, zwanych dalej Uczestnikami, zostanie dokonane przez Jury powołane przez Organizatora, w którego skład wchodzą: tutorzy, kuratorzy projektu oraz przedstawiciele Organizatora.

 2. Zgłoszenia oceniane będą według następujących kryteriów:

   – zgodność zainteresowań Uczestnika z koncepcją Warsztatów;

   – możliwość wykorzystania zdobytej w ramach Warsztatów wiedzy i doświadczenia w dalszym rozwoju artystycznym Uczestnika;

   – doświadczenie w pracy z kontekstem miejsca;

   – oryginalność i interdyscyplinarność dotychczasowych realizacji.

 3. Jury dokona wyboru 9 Uczestników oraz stworzy listę rezerwową osób, które będą mogły uczestniczyć w Warsztatach w wypadku rezygnacji któregoś z wytypowanych Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Uczestników, przy uwzględnieniu poziomu nadesłanych zgłoszeń.

 4. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi najpóźniej do dnia 25 czerwca 2016 r.

 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

V. WARSZTATY

 1. Wyłonieni podczas otwartego naboru Uczestnicy wezmą udział 4-dniowych warsztatach prowadzonych przez wytypowanych przez kuratorów projektu Widok Publiczny tutorów, w ramach których opracują pod opieką merytoryczną wybranego tutora projekt do realizacji na terenie Krakowa (w obrębie administracyjnych granic miasta).

 2. Warsztaty odbędą się w dniach 30 czerwca 2016 – 03 lipca 2016 w Krakowie.

 3. Organizator zobowiązuje się do:

   – zapewnienia profesjonalnej i doświadczonej opieki merytorycznej dla Uczestników podczas trwania Warsztatów,

   – zapewnienia materiałów warsztatowych i infrastruktury niezbędnej dla przeprowadzenia Warsztatów w formie zaproponowanej przez tutorów

   – wypłaty każdemu z Uczestników nagrody w wysokości 900 PLN brutto (słownie złotych: dziewięćset złotych 00/100 brutto). Nagroda ta zostaje w dyspozycji Uczestnika i może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów przejazdów, wyżywienia oraz noclegów Uczestnika. Nagroda zostanie pomniejszona o wartość zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do:

   – osobistego uczestnictwa w warsztatach w terminie od 30 czerwca 2016 do 03 lipca 2016 r.

   – nadesłania w terminie 4 dni od daty otrzymania informacji o uczestnictwie w Warsztatach materiałów promocyjnych w postaci tekstu opisującego sylwetkę i doświadczenie artystyczne Uczestnika Warsztatów (max. 500 znaków) oraz zdjęcia będącego portretem Uczestnika, co jednocześnie oznacza udzielenie Organizatorowi bezpłatnej licencji w zakresie wskazanym w ust. 7 pkt III

   – współpracy z tutorami w trakcie realizacji programu Warsztatów oraz w trakcie opracowywania koncepcji realizacyjnej projektu.

   – złożenia do dnia 15 sierpnia 2016 roku koncepcji realizacyjnej projektu wypracowanego w ramach Warsztatów i pod opieką wybranego tutora, zawierającej opis projektu, budżet i harmonogram realizacyjny, które odpowiadają założeniom realizacyjnym i wytycznym finansowym projektu Widok Publiczny

 1. Poprzez udział w Warsztatach, Uczestnik wyraża nieodwołalną i nieograniczoną czasowo ani terytorialnie zgodę na fotografowanie oraz wykorzystanie swojego wizerunku, w tym wizerunku lub obrazu postaci zarejestrowanego w trakcie wykonywania Warsztatów lub zawartego w materiałach promocyjnych, a także do wykorzystywania nazwiska lub pseudonimów do promocji Warsztatów, Projektu Widok Publiczny lub Organizatora.

 2. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów wchodzących w skład materiałów promocyjnych, o których mowa w punktach powyżej, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 7 pkt III.

 3. W razie niewykonania przez Uczestnika zobowiązań, w tym zwłaszcza w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach, które nie zostanie zgłoszone Organizatorowi w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Warsztatów, a które nie jest wynikiem działania siły wyższej, Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100). Kara będzie płatna w terminie 7 dni od dnia, w którym Uczestnik bezpodstawnie zaniechał realizacji ustalonych działań. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Warsztatach, jego miejsce może zająć osoba wytypowana przez Jury i wskazana na liście rezerwowej.

VI. REALIZACJA PROJEKTÓW

 1. Jury w składzie wymienionym w ust. 1 pkt IV wybierze do realizacji 3 projekty powstałe w wyniku Warsztatów.

 2. Autorom wybranych do realizacji projektów przysługiwał będzie budżet realizacyjny w wysokości do 4.673 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100 brutto) na realizację wypracowanego w ramach Warsztatów projektu. Budżet ma pokrywać wszystkie koszty związane z wykonaniem, realizacją i prezentacją projektu. Szczegółowa kwota wypłacona będzie na podstawie przedłożonego budżetu realizacyjnego.

 3. Warunkiem dysponowania przez Uczestnika kwotą, o której mowa w ust. 2, jest zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem, określającej szczegółowe zasady wykonania, realizacji i prezentacji projektu oraz udzielenie Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej nieograniczonej czasowo ani terytorialnie do korzystania z projektu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7 pkt III Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektów niezgodnych z założeniami i tematem Warsztatów lub których koszt wykonania, realizacji i prezentacji przekracza kwotę określoną w ust. 2.

 5. Autorzy wybranych do realizacji projektów zobowiązują się również, że do dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, nie dokonają żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzielą żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokonają ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.

 6. Realizacja wybranych projektów nastąpi jesienią 2016 roku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania Warsztatów.

 2. W przypadku, gdy do niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatora lub Uczestnika, którym nie można było zapobiec, żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej. Przez siłę wyższą rozumiana jest sytuacja niemożliwa do przewidzenia, wyjątkowa, uniemożliwiająca którejkolwiek ze stron wypełnienie jej zobowiązań wynikających z założeń niniejszego Regulaminu i która nie jest wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożonych wszelkich starań. Za okoliczności siły wyższej strony będą uważać w szczególności nadzwyczajne warunki lub zjawiska atmosferyczne takie jak huragany lub wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo długotrwałe lub nadzwyczaj intensywne ulewy, a także ogłoszenie żałoby narodowej. Trudności finansowe nie mogą być traktowane jako siła wyższa. Strona stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podejmie działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.

 3. Choroba Uczestnika nie jest uznawana za przypadek siły wyższej, o ile nie jest to poważna choroba/wypadek, uniemożliwiający udział w Warsztatach, poświadczona przez lekarza.

 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

– Magdalena Kownacka: magda@fait.pl

-Marta Podsiadło: mpodsiadlo@biurofestiwalowe.pl

 1. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 2. Z chwilą przesłania zgłoszenia kandydaci do udziału w Warsztatach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu i Warsztatów, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2135).