Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz fot. Adrian Wykrota

Spotkanie z Łukaszem Trusewiczem oraz Agnieszką Szablikowską, inicjatorami i koordynatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz

W jaki sposób oddolne inicjatywy i działania kulturalne mogą wpływać na jakość przestrzeni publicznej? Jak budować partnerstwo między różnorodnymi podmiotami, aby efektywnie wykorzystać potencjał istniejący w mieście? Czy strategia miasta w dziedzinie kultury może faktycznie stymulować rozwoju środowisk twórczych? Istniejące w Polsce inicjatywy udowadniają, że takie rozwiązania są możliwe, a efekty ich działań przynoszą ciekawe rezultaty.

W poniedziałek 30 maja zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Trusewiczem oraz Agnieszką Szablikowską, inicjatorami i koordynatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz i Fundacji Otwarta Strefa Kultury oraz twórcami i kuratorami poznańskiej Galerii Raczej zajmującej się sztuką performance.

Łazarz Otwarta Strefa Kultury to inicjatywa utworzenia w poznańskiej dzielnicy Łazarz, strefy kulturalno-artystycznej. To innowacyjne działanie o charakterze rewitalizacyjnym, zakłada poprawę jakości przestrzeni publicznych poprzez połączenie sił różnorodnych podmiotów działających i chcących działać kulturalnie i prospołecznie na poznańskim Łazarzu. Łazarz Otwarta Strefa Kultury to propozycja przyciągająca do tego rejonu śródmieścia: artystów, organizacje pozarządowe, galerie i lokalnych przedsiębiorców. W umiejętny sposób wspierająca również potencjał istniejących już miejsc, galerii, zakładów rzemieślniczych czy kawiarni.

W działanie inicjatywy zaangażowane jest kilkanaście podmiotów istniejących w tej dzielnicy.

Inicjatywa stworzenia tej wyjątkowej strefy kulturalno-artystycznej powstała pod koniec 2014 roku. W ciągu niespełna 18 miesięcy organizatorom udało się między innymi przeprowadzić projekt Włącz Łazarz, który poprzez działania kulturalne, artystyczne i społeczne włącza mieszkańców w tworzenie Otwartej Strefy Kultury, przeprowadzić program najmu miejskich pustostanów na działania kulturalne w ramach którego powstanie 10 nowych miejsc kultury, przeprowadzić renowacje zaniedbanego miejskiego skweru oraz otworzyć Inkubator Kultury, który ma wspierać nowo powstające i istniejące już inicjatywy.

Galeria Raczej od 5 lat zajmuje się prezentacją i promocją szeroko pojętej sztuki performance poprzez realizację projektów lokalnych i międzynarodowych w Poznaniu i za granicą. Działania Galerii wchodzą również w kontekst lokalny m.in. poprzez projekt rezydencji artystycznych w ramach których artyści mieszkają i tworzą na poznańskim Łazarzu.

https://www.facebook.com/otwarta.strefa

https://www.facebook.com/InkubatorKulturyPireus

https://www.facebook.com/galeria.raczej

Łukasz Trusewicz

Artysta, kurator, pomysłodawca inicjatyw kulturalnych. Absolwent Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Interesuje się kwestiami społecznego odbioru sztuki oraz potencjału pamięci historycznej tkwiącego w różnych przestrzeniach. Inspirują go przestrzenie peryferyjne, miejsca których znaczenie zostało zapomniane lub zmienione przez destrukcyjny wpływ działania czasu i człowieka. Interesuje się również rolą zbiorowości i odbiorcy w procesie kształtowania działania i obiektu artystycznego. Autor rewitalizacyjnych projektów kulturalno- społecznych, pomysłodawca inicjatywy Otwartej Strefy Kultury; oraz międzynarodowego projektu rzeźby społecznej babelproject.eu. Jest również pomysłodawcą i jednym z prowadzących Galerii Raczej w Poznaniu – przestrzeni dedykowanej sztuce performance i projektom performatywnym. Prezes Fundacji Otwarta Strefa Kultury.

Agnieszka Szablikowska – Trusewicz

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych (Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Od 2011 jest koordynatorką i kuratorką wydarzeń w poznańskiej Galerii Raczej znajdującej się na Łazarzu gdzie współpracując zarówno z lokalnymi jak i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami zorganizowała kilkadziesiąt wydarzeń prezentujących około 90 artystów. Jest jednym z inicjatorów oraz główną koordynatorką Otwartej Strefy Kultury – Łazarz jak również wiceprezeską powstałej w rezultacie rozwoju inicjatywy Fundacji Otwarta Strefa Kultury. W 2015 roku koordynowała projekt „Włącz Łazarz – Otwarta Strefa Kultury” , który poprzez działania kulturalne diagnozował kulturalno-społeczne potrzeby mieszkańców łazarza, jest również zaangażowana w powstanie i koordynację Inkubatora Kultury- Pireus.

Kalendarium