Internet daje iluzję autonomii i samowystarczalności – jak pisze Edwin Bendyk. Usieciowieni indywidualiści realizują wiele swoich potrzeb za pomocą cyfrowych narzędzi i dla wielu z nich nie ma znaczenia kto stoi po drugiej stronie kabla. Google, instytucja publiczna, prywatna fundacja, jakaś inna korporacja – jeżeli sprawnie i efektywnie spełniają zapotrzebowania „klientów”, nie ma sensu pytać o to, jakie interesy nimi kierują. W sieci mieszają się interesy, bo trudno zdekodować kontekst informacji. Nie uczymy się w szkole mechanizmów za pomocą, których organizowana jest wiedza w Internecie. Nadal niewiele osób rozumie sposob działania algorytmów, nie potrafi zbudować strony internetowej, ani zarządzać prostym szablonem na jednym z dostępnych darmowych kreatorów stron. Między innymi dlatego tak łatwo jesteśmy w stanie zrezygnować z ochrony danych osobowych. Ważniejszy jest towar, który dostajemy w zamian.

W momencie, kiedy przestaną być spełniane nasze potrzeby, zagrożona jest cyfrowa „autonomia”, nagle okazuje się, że możliwe jest zbiorowe działanie. Tak stało się w przypadku protestów związanych z ACTA, o których pisze Bendyk. Instytucjom, od państwowych do lokalnych, ministerstwom i politykom, trudno było zrozumieć skąd tak radykalny opór i jak został zorganizowany. Wydaje się, że najbardziej dynamiczne zmiany w kulturze pomijają tradycyjne miejsca takie jak muzea, galerie, teatry, filharmonie, domy kultury i biblioteki. To gdzieś indziej rodzą się nie tylko sposoby organizacji wiedzy, jej upowszechniania, ale także zawiązują sieciowe wspólnoty, które – jak ostrzega Bendyk – nie zawsze reprezentują katalog wartości równościowych. W jaki sposób więc instytucje kultury mogłyby uczyć się tych nowych procesów, jednocześnie promować otwartość i tolerancję wobec różnorodności, nie dopuszczać do przemocy werbalnej i wszelakiej, tworzyć relacje z publicznością, która nie myślałaby o sobie „klient”…

Więcej na ten temat:
Edwin Bendyk „Autarkiczny obywatel czy zagniewany konsument”, Kultura Współczesna, 1/2015
Kalendarium