„Obrazy miasta”

Pierwsza otwarta debata w ramach projektu „Widok publiczny” skupiona będzie na dwóch raportach dotyczących stanu kultury w Krakowie. Pierwszy z nich, „Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji”, pod redakcją Anny Nacher, powstał w 2012 roku w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy, zrealizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Drugi został zrealizowany w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez warszawską firmę Agrotec Polska Sp. z o.o.. Dokument „Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju” dotyczy badania sektora kultury w Krakowie w czterech następujących obszarach: działalność miejskich instytucji kultury, oferta wydarzeń kulturalnych w Krakowie, inkubatory krakowskiej kultury oraz markowe produkty krakowskiej kultury.

Porównując te raporty, których powstaniu przyświecały odmienne cele i które realizowane były przy użyciu zróżnicowanych narzędzi i metod, zastanowimy się, w jaki sposób wiedza w nich zawarta może zostać wykorzystana do pracy nad nowym formatem działań z obszaru sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej.

Jaki obraz miasta można stworzyć w oparciu o raporty o stanie kultury? W jaki sposób one powstają i co dzięki nim można powiedzieć o mieście i jego kulturze? Jaką pozycję zajmuje sztuka współczesna na tle innych dziedzin artystycznych w Krakowie?

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

termin: poniedziałek, 14.03 godz. 12:00

Kalendarium