W dniach 7-8 października we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka [w:] przestrzeni. Do 9 sierpnia można składać abstrakty!

Więcej informacji:

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wydarzenie-specjalne/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-sztuka-w-przestrzeni/

W ciągu 4 warsztatowych dni odbyły się 3 seminaria z tutorami: Łukaszem Białkowskim, Rafałem Jakubowiczem i Joanną Sokołowską.

 

IMG_8637_0286 IMG_8670_0319 IMG_9036_0960 IMG_9054_0978 IMG_8588_1178

Dzielnica Podgórze, a w niej realizacje Artboomu oraz sztuka w przestrzeni publicznej Krakowa od lat 60. stała się tematem kolejnego spaceru warsztatów. Przewodnikiem Uczestników był Mateusz Okoński – artysta, kurator, animator lokalnej sceny artystycznej.

 

IMG_9268_2369 IMG_9280_2380 IMG_9274_2375 IMG_9291_2388 IMG_9309_2403 IMG_9319_2413 IMG_9341_2431

Luźny spacer  – Kraków psychiatryczny

Lokalny kontekst psychiatryczny jest jednym z najmniej rozpoznanych sposobów czytania mapy Krakowa. Transhistoryczny spacer po mieście „luźnych ludzi” – społecznie niezaszeregowanych: włóczęgów, żebraków i obłąkanych właśnie, rozpoczniemy od pierwszej w Polsce „Szalonej Kamienicy” a zakończymy na mieście – ogrodzie „Kobierzynie”. Interesującym wstępem do pracy z przestrzenią Krakowa będzie nadanie niecodziennego znaczenia miejscom powszechnie znanym, takim, jak: Sukiennice czy Teatr im. Juliusza Słowackiego przez odkrycie ich znaczenia dla psychiatrii i naszych mniej znanych obłąkanych przodków.

 

spacer_0744 spacer_0740 spacer_0729 spacer_0717 spacer_0709 spacer_0695 IMG_8735_0366

Warsztaty rozpoczęły się uroczystym przywitaniem Uczestników przez Zastępcę Dyrektora KBF ds. Programowych Roberta Piaskowskiego oraz Dyrektorkę Bunkra Sztuki Magdalenę Ziółkowską.

 

IMG_8442_0124 IMG_8494_0172

Informujemy, że Jury w składzie: Marta Podsiadło, Magdalena Ziółkowska, Magdalena Kownacka, Aleksandra Jach, Joanna Sokołowska, Rafał Jakubowicz oraz Łukasz Białkowski, wybrało, spośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń, dziewięciu uczestników, którzy w terminie od 30 czerwca do 3 lipca wezmą udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Widok Publiczny”.

Wybrani Uczestnicy:
Agnieszka Fluder
Julia Gołachowska
Paweł Marcinek
Tomek Pawłowski
Rafał Żarski
Aleksandra Nowakowska
Anna Pichura
Liliana Piskorska
Patrycja Swierż /Princ Polo
Wybranym osobom serdecznie gratulujemy!
Michael Edson – pierwszy dyrektor działu do spraw Sieci i Strategii Nowych Mediów w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (największy kompleks muzealny na świecie) był w czerwcu gościem Centrum Cyfrowego w Warszawie. Podczas swojego pobytu poprowadził warsztat dla pracowników instytucji kultury oraz przeprowadził dwa wykłady w Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

W wykładzie pt. „Think big, start small, move fast” Michael Edson mówił o swoich doświadczeniach związanych z przygotowywaniem strategii dla instytucji kultury. Twierdzi, że większość tego rodzaju dokumentów jest porażką. Trzeba odmitologizować pojęcie strategii i uświadomić sobie, że mają one bardzo dużo wad; są zbyt wolne i statyczne, za bardzo skupione na samej instytucji, nie doceniając wpływu czynników zewnętrznych. Strategie nie są w stanie właściwie ocenić znaczenia kluczowych dla instytucji aktywności i są pisane dla dyrektorów i zarządu, a przede wszystkim – nie inspirują.
Edson proponuje, by uczyć się przez działanie. Myśleć dalekosiężnie, a jednocześnie stawiać małe kroki, które przybliżają nas do celu. Nie czekać „na lepszą okazję”, „bardziej sprzyjające okoliczności” etc., tylko uważnie przyjrzeć się najważniejszym, najbardziej palącym problemom instytucji i zacząć je zmieniać.

Zapis wykładu Michaela Edsona:
https://www.youtube.com/watch?v=beFXLsWMU6Q

Galerie i muzea sztuki współczesnej z definicji badają i prezentują sztukę powstającą aktualnie. Mimo iż wyścig o pierwszeństwo odkrywania nowych nazwisk i zjawisk w sztuce lekko zwolnił, chęć aktywnego budowania i uczestnictwa w życiu lokalnych scen artystycznych jest tendencją znaczącą w misjach i programach wielu instytucji. Koncepcja muzeum – laboratorium, inkubatora zjawisk i idei artystycznych, towarzyszącego artystom w procesie ich rozwoju, sięga co najmniej lat 60. XX wieku. Jednak dopiero teraz idee sprzed pół wieku osiągają dojrzałość i przechodzą z fazy eksperymentów w kierunku budowania stabilnych struktur wsparcia i długofalowych programów.

Podczas spotkania w BWA SOKÓŁ o metodach badawczych, celach i roli poszczególnych instytucji i projektów w kształtowaniu lokalnych scen artystycznych opowiedzą: Sandra Dichtl – kuratorka Festiwalu Emerging Artists from Dortmund,  Delfina Jałowik i Monika Kozioł – kuratorki wystawy Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990, MOCAK (Kraków), oraz Tatiana Kochubinska – kuratorka i kierowniczka działu badań PinchukArtCenter (Kijów), członkini komisji selekcyjnej nagrody PinchukArtCenter Prize.

Wszystkie trzy prezentowane podczas spotkania formaty i modele pracy: wystawa, festiwal i konkurs – łączy przeświadczenie o konieczności monitorowania przez instytucję młodej sceny artystycznej oraz potrzeba prezentacji artystów na początku ich rozwoju zawodowego. Wpisanie tych idei w konkretny format wydarzenia, uwzględniający politykę poszczególnych instytucji, w dużej mierze decyduje o ich charakterze oraz efektach. Czy doświadczenie i metody pracy charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć mogą przynieść rozwiązania o długofalowym charakterze? Jakie cele i ambicje artystów, kuratorów czy instytucji dyktują realizację tego rodzaju wydarzeń? W jaki sposób poszczególne koncepcje mierzą się z kategorią reprezentatywności?

Zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji Sieć, platforma a może biały sześcian – instytucje sztuki i młodzi twórcy, która odbędzie się w Bunkrze Sztuki w ramach przeglądu Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej SEJSMOGRAF

O tytułowym „czułym sejsmografie”, czyli instytucji reagującej na najnowsze zjawiska artystyczne, pisał już w połowie lat 60. Jerzy Ludwiński. Postulował, by muzea i galerie stały się „katalizatorami” zmian, nakierowanymi nie tylko na współczesność, lecz by podjęły ryzyko wychwytywania nadchodzących przemian praktyk i strategii artystycznych, rozpoznawania i nazywania nowych języków sztuki, modeli funkcjonowania czy wręcz całkowitego zatracania granic między działaniem artystycznym a życiem.

Artystyczny krwioobieg miasta tworzą jednak nie tylko publiczne instytucje wystawiennicze – muzea i galerie miejskie, ale także fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, galerie komercyjne oraz przestrzenie sztuki powoływane do życia przez samych artystów, działające nierzadko w trybie projektowym lub o efemerycznym charakterze.

W tym różnorodnym i gęstym krajobrazie szczególną rolę odgrywają tropiciele, wypatrujący śladów nowej artystycznej działalności i podążający nowymi ścieżkami w gęstwinie zmieniających się form życia twórczego. To oni – przyjmując na siebie zadania obserwatorów i mecenasów – otwierają studentom, absolwentom, młodym debiutantom przestrzeń do tworzenia i swobody wypowiedzi artystycznej.

Warto zastanowić się nad zasadami prowadzenia tej działalności poszukiwawczej i stosowanym w niej narzędziom. Po pierwsze, w jaki sposób najmłodsza twórczość znajduje tę własną przestrzeń i jak jest wspierana? Po drugie, jak działają narzędzia właściwe polityce kulturalnej – granty, stypendia, rezydencje – i czy sprawdzają się w swojej roli? Czy odpowiadają na potrzeby środowiska, czy też jawią się jedynie jako doraźne rozwiązania? I wreszcie, w jaki sposób sieci i platformy wpisujące się w infrastrukturę artystyczną miasta – instytucje, uczelnie i organizacje trzeciego sektora – mogłyby wspólnie pracować i wspierać się wzajemnie w prowadzeniu działalności ukierunkowanej na młodych twórców?

Zapraszamy na wydarzenia otwarte, które odbędą się w ramach przeglądu Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej od 17–19 czerwca 2016 w Krakowie i Nowym Sączu.

Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie we współpracy z BWA Sokół w Nowym Sączu i BWA w Tarnowie przegląd Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej to trzydniowy projekt, w którym wezmą udział artyści młodszego pokolenia identyfikujący się z regionem Małopolski oraz zaproszeni kuratorzy z Polski i zagranicy.

Wspólne spotkania „w terenie” mają być okazją do poznania twórczości, postaw i praktyk artystów. Zainspirują do wymiany doświadczeń i refleksji, ale także zachęcą do dyskusji o modelach i strategiach pracy z twórcami wkraczającymi dopiero w obieg sztuki.

Dla artystów będzie to okazja do pokazania swojej twórczości. Kuratorom stwarzamy szansę na wychwycenie tych drgań, które wprawiają dziś młodą sztukę w ruch.

Projekt wpisuje się w podejmowane przez nas do tej pory inicjatywy, mające na celu rozpoznanie specyfiki i potencjału lokalnych środowisk artystycznych oraz budowanie regionalnej i międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy instytucjami a niezależnymi kuratorami.

Część spotkań dostępna jest wyłącznie dla zaproszonych artystów i kuratorów. Wszystkich zapraszamy do udziału w dyskusjach panelowych w Krakowie i Nowym Sączu.

Do góry
Kalendarium